Издателски данни

Авторски издателски права:

Този уеб сайт и неговото съдържание, са лицензирани според лиценза: CC-BY 4.0 International license (Attribution).

Използвани текстове

Използвани софтуерни продукти

  • Exist-db: The Open Source Native XML Database. Базата данни на проекта (LGPL)
  • TEI. Text Encoding Initiative Consortium. Използан XML маркиране на текстове (TEI и GPL).
  • Versioning machine. Използан за сравнение на текстовете (© SUSAN SCHREIBMAN, 2002, 2010, 2016. Свободен за академична употреба).

Използвани изображения