За този сайт

Този сайт е част от инициативите на Магистърската програма „Компютърна лингвистика. Интернет технологии в хуманитаристиката“ на Факултета по славянски филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Тук е представена магистърската теза на Ива Балева.

Сайтът е изработен въз основа на приложението An app for eXist-db based on German law texts marked up with TEI на Jens Østergaard Petersen, който от своя страна използва част от кода на Wolfgang Meier.

Използва се TEI XML за маркиране, XQuery за търсене и трансформация и CSS за форматиране на HTML страниците. Базата данни е eXist-db.

Картинката горе, от дясната страна на страниците, е взета от страницата на училището Astrid-Lindgren-Schule.

Изображението на Астрид Линдгрен, използвано за лого на сайта, е от страницата с картинки на прочути детски писатели на Dreamstime.

Този уеб сайт и неговото съдържание, са лицензирани според CC-BY 4.0 International license (Attribution), ако друго не е указано.