Съответствия на väl

Ама

Ама нали

Ами

Все пак

Да не

Да не би

Е

Е, може би

Е, наистина

Едва ли

Изглежда

Може би

Навярно

Наистина

Най-вероятно

Нали

Нали разбираш

Нима

Предполагам

Сигурно

Със сигурност

Та

все пак

едва ли

естествено

значи

и

изобщо

ли

ли

май

навярно

наистина

нали

не би се ядосал

поне

предполагам

разбира се

сигурно

със сигурност