Съответствия на nog

Вероятно

Все пак

Въобще

Едва ли

Изглежда

Като че ли

Май

Може би

Навярно

Най-вероятно

Предполагам

Сигурно

Съмнявам се

Явно

вероятно

все пак

все пак

достатъчно

едва ли

естествено

изглежда

май

може би

може би

навярно

наистина

несъмнено

по-скоро

сигурно

със сигурност

явно