aula2

 

 

Факултетният студентски съвет на Факултета по славянски филологии организира избори за попълване на квотата на студентите в Общото събрание на факултета.


Ако искате да бъдете част от решението на проблемите, да подкрепяте и отстоявате позициите и идеите на Вашите колеги пред нашата академична общност, изпратете кратко мотивационно писмо на адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. до 13.10.2015 г., 00:00 ч. То ще бъде публикувано на страницата на Студентския съвет  към
СУ "Св. Кл. Охридски", за да бъде достъпно до всички колеги. 
В представянето си трябва да включите информация за курса, специалността и мотивите за включване в Общото събрание на факултета. Запознаването с информацията за важното събитие, качена на сайта на ФСлФ, е задължително.

 !!!Могат да се кандидатират само колеги, които са студенти във ФСлФ в редовна форма на обучение и са с непрекъснати студентски права.

Изборите ще се проведат на 15.10.2015. и 16.10.2015 г. през платформата
"СУ Анкета". Линк към нея ще бъде публикуван на 14.10.2015 г.  на страницата на ФСлФ, СС и ФСС към ФСлФ.

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИ В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ФСлФ

 

Здравейте, колеги!

 

Платформата, в която може да гласувате за студентите, които искате да бъдат Ваши представители в Общото събрание на факултета, вече е активна и ще бъде отворена до 16.10.2015 г,, 20:00ч. Резултатите от гласуването ще бъдат публикувани на 19.10.2015г. 

 

Можете да упражните правото си на глас тук - https://survey.uni-sofia.bg/, като може да посочите 1 или повече кандидати.

 

За да го направите успешно, трябва да:

 

1. Влезете с потребителското име и парола от СУСИ 

 

2. Ако до този момент не сте използвали СУСИ, не знаете потребителското име и парола, тук -  https://www.uni-sofia.bg/…/sis…/susi_informaciya_za_studenti има упътване по какъв начин да се сдобиете с тях. 


3. След като вече имате парола и потребителско име, отваряте първия линк, публикуван в този пост, въвеждате данните си, избирате да разгледате наличните анкети /ще се появят няколко/, отваряте анкетата: "Кои студенти искате да бъдат Ваши представители в Общото събрание на факултета", ако искате да гласувате само 1 човек - кликвате в празното квадратче до името му и натискате бутона "Потвърди". Ако искате да гласувате за повече от един или всички кандидати - повтаряте процедурата. /след като гласувате за един човек, системата Ви връща в анкетата/.

 

Студентите, които ще изберете за представители, ще бъдат равноправни членове на Общото събрание /ОС/ - ще могат да поставят проблеми на студентската общност, да търсят начини за разрешаването им, да гласуват за промени в ръководството, да споделят Вашите научни и творчески търсения с нашите преподаватели, да споделят иновативни идеи, които да подпомогнат развитието на нашия факултет. 


Общото събрание се провежда един път годишно в ден, който се обявява за неучебен . На него цялата академична общност на Факултета по славянски филологии/ ФСлФ / се запознава с постиженията, проблемите и идеите, свързани пряко с учебните и научни дейности. На всеки четири години членовете избират ново ръководство на факултета с мандат 4 години и възможност за еднократно преизбиране. 


Броят на студентите в Общото събрание се определя на база процентно съотношение между преподаватели и учащи. Тази година той е 32 души - от тях 16 души от Факултетния студентски съвет / ФСС / / членовете на ФСС автоматично получават право да участват в ОС/ и 16 души студенти, избрани чрез настоящото гласуване.

 

Тази година кандидатите за представите на студентите в ОС на ФСлФ са 26 души. От написаното по-горе става ясно, че квотата на свободните места е точно определена - 16. 


Ако не сте избрали кандидат/и, за когото/които да гласувате, на страницата на Студентския съвет, тук - http://students.uni-sofia.bg/?p=7478 са публикувани мотивационните писма на желаещите да бъдат Вашия глас на 
3. 11. 2015г. и в следващите четири години.