Деканат

 

vv2

 

Адрес: София 1504, бул. "Цар Освободител", 15

факс: 946 02 55

Декан

Проф. дфн Амелия Личева

каб. 229, тел. 9308 224

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Приемно време:

понеделник и сряда -

13-14 ч.

Зам.-декан
учебна дейност – бакалаври и СДК

 

Доц. д-р Ани Бурова

каб. 229, тел. 9308 224

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Приемно време:

понеделник – 15-16 ч.

Зам.-декан

учебна дейност - магистри след средно образование, докторанти

 

 

Доц. д-р Екатерина Търпоманова

каб. 229, тел. 9308 224

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Приемно време:

петък – 12-13 ч.


Зам.-декан
научна, проектна дейност и акредитационни процедури

 

Проф. дфн Николай Папучиев

каб. 229, тел. 9308 224

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Приемно време:

четвъртък – 10–11 ч. 

Главен инспектор - администрация и

докторанти

Клавдия Попова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

каб. 230, тел. 9308 389

 

Административен секретар -

СДК

 

Албена Дъбова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

каб. 230, тел. 9308 389

 


Комисия по качеството

 

Процедура по атестиране на преподавателите във ФСФ - 2024 г.

 

Отдел "Студенти"

(каб. 215, тел. 9308 520)

Веселина Босева - инспектор - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Анни Драганова - инспектор - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Приемно време

9-12 ч., 14-16 ч.

 

Чуждестранни докторанти и специализанти

Емилиян Николов - инспектор и

администратор на системата СУСИ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(каб. 132, тел. 9308 387)

Idioms in pictures. Рекомендуем.

 

Редактор

Елка Миленкова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(каб. 132, тел. 9308 387)

 

Редактор

Лора Султанова

sultanova@slav,uni-sofia.bg

 

Системен администратор

Ружа Мускурова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(каб. 133, тел. 9308 247)

 

 

Общо събрание на ФСлФ

Общо събрание на Факултета по славянски филологии – 17 ноември 2023 година

Отчетен доклад на деканското ръководство на ФСлФ за периода 9.11.2022 г. - 16.11.2023 г.

Среща с кандидата за декан на ФСлФ проф. дфн Амелия Личева

Мандатна програма на проф. дфн Амелия Веселинова Личева

Резултати от гласуванията за избор на декан и членове на Факултетния съвет на ФСлФ

Протокол от заседанието на ОС на ФСлФ, проведено на 17.11.2023 г.

Придружително писмо към протокола на заседанието на ОС на ФСлФ, проведено на 17.11.2023 г.

 

Резултати от изборите за определяне на представители в Общото събрание на СУ от ФСлФ - 9.10.2023 г.

 

 

Общо събрание на факултета - архив