su-22

 

                  

Научни конференции - 2018 г.:

 

Конференция на тема „Литература и техника”

Дати на провеждане: 9-10 март 2018 г.

Място на провеждане: СУ, Нова конферентна зала

Срок за изпращане на заявките: 31 януари 2018 г.

Адрес за кореспонденция: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Четиринадесети международни славистични четения на тема "Стереотипът в славянските езици, литератури и култури"

Дати на провеждане: 26 - 28 април 2018 г.

Място на провеждане: СУ

Срок за изпращане на заявките: 31 януари 2018 г.

Адрес за кореспонденция: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Конференция "Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи"

Дати на провеждане: 21 - 22 юни 2018 г.

Място на провеждане: Югозападен университет "Неофит Рилски", Благоевград

Срок за изпращане на заявките: 1 май 2018 г.

Адрес за кореспонденция: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Международна юбилейна научна конференция „Българският език – история, настояще, бъдеще”

Дати на провеждане: 27 - 29 септември 2018 г.

Място на провеждане: Шуменския университет "Епископ Константин Преславски"

Срок за изпращане на заявките: 30 юни 2018 г.

Адрес за кореспонденция: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Първи международен симпозиум на Българско общество „Ф. Достоевски“ 

Дати на провеждане: 23 - 26 октомври 2018 г.

Място на провеждане: СУ, БАН

Срок за изпращане на заявките: 31 януари 2018 г.

Адрес за кореспонденция: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

„Българистиката по света. Филологията у дома“

Дати на провеждане: 26 - 27 октомври 2018 г.

Място на провеждане: Югозападен университет

Срок за изпращане на заявките: 31 май 2018 г.

Адрес за кореспонденция: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Юбилейна научна конференция "Паисиеви четения"

Дати на провеждане: 8 - 10 ноември 2018 г.

Място на провеждане: Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Срок за изпращане на заявките: 2 април 2018 г.

Адрес за кореспонденция: различните имейли по секции можете да видите в страницата с информация за конференцията

 

Трети международен филологически форум за млади изследователи „Полèта на сътрудничество”

Дати на провеждане: 15 до 17 ноември 2018 г.

Място на провеждане: СУ „Св. Климент Охридски“

Срок за изпращане на заявките: 15 октомври 2018 г.

Адрес за кореспонденция: електронен формуляр за участие в конференцията можете да откриете в горния линк

 

Конференция с международно участие "Българистични езиковедски четения"

Дати на провеждане: 19 - 20 ноември 2018 г.

Място на провеждане: СУ „Св. Климент Охридски“

Срок за изпращане на заявките: 30 май 2018 г.

Адрес за кореспонденция: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Традиционна конференция за млади изследователи "Климентови четения"

Дати на провеждане: 22 ноември 2018 г.

Място на провеждане: СУ „Св. Климент Охридски“

Срок за изпращане на заявките: 9 ноември 2018 г.

Адрес за кореспонденция: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Конференция „Електронните ресурси за обучение – достъп, развитие, „жизнен цикъл“

Дати на провеждане: 23 ноември 2018 г.

Място на провеждане: СУ „Св. Климент Охридски“

Срок за изпращане на заявките: 18 ноември 2018 г.

Адрес за кореспонденция: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Научни конференции  (архив)