su-22

 

 

Научни конференции - 2024 г. 

 

Научна конференция "Леност и скука в българската литература"

Дата и място на провеждане: 2-3 февруари 2024, СУ

Срок за изпращане на заявки: до 15 януари 2024 г.

За контакти: https://forms.gle/RbPPLm994PccTmgW8

 

11-та Международна научна конференция за млади слависти

Дата и място на провеждане: 8 май 2024, Будапещенския университет "Лоранд Йотвьош" 

Срок за изпращане на заявки: до 31 март 2024 г.

За контакти: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

XVIII Национални филологически четения за студенти и докторанти

Дата и място на провеждане: 10 май 2024, Югозападен университет

Срок за изпращане на заявки: до 1 май 2024 г.

За контакти: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Юбилейни четиридесети „Кирило-Методиевски четения“

Дата и място на провеждане: 20 май 2024, СУ

Срок за изпращане на заявки: до 12 май 2024 г.

За контакти: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Международна конференция "Шестнадесети славистични четения"

Дата и място на провеждане: 30-31 май 2024, СУ

Срок за изпращане на заявки: до 15 март 2024 г.

За контакти: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Conference "Confluences: Literary Translation in the Digital Age"

Дата и място на провеждане: 30-31 май 2024, West University of Timișoara, Romania

Срок за изпращане на заявки: до 15 февруари 2024 г.

За контакти: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Международна конференция по българистика

Дата и място на провеждане: 4-5 октомври 2024, СУ

Срок за изпращане на заявки: до 1 септември 2024 г.

За контакти: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Конференция за млади филолози "Патос и логос"

Дата и място на провеждане: 25 октомври 2024, СУ

Срок за изпращане на заявки: до 15 октомври 2024 г.

За контакти: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

XVI международна научна конференция „Драгоманови студии“

Дата и място на провеждане: 5-6 ноември 2024, СУ

Срок за изпращане на заявки: до 30 юли 2024 г.

Регистрационен формуляр на адрес: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeSswVsKFfhbl-Xc8zcE-yx-3V4pUAefAicl7pP76bngjaZQ/viewform

За контакти: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

XI Дриновски четения на тема: „Украйна и нейните съседи: проблеми на етногенезата, изграждането на нациите и международните отношения в Централна и Източна Европа (от Средновековието до епохата на глобализацията)“

Дата и място на провеждане: 14-15 ноември 2024, Харков и София

Срок за изпращане на заявки: до 15 септември 2024 г.

За контакти – през google форма: https://forms.gle/rrXMzvAT4GXJTBc46

 

 

 

 

2023 г.

 

Традиционна интердисциплинарна конференция за млади изследователи "Климентови четения"

Дата и място на провеждане: 29 ноември 2023 г., СУ

Срок за изпращане на заявки: до 24 ноември 2023 г.

За контакти: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Международна научна конференция „Българистични езиковедски четения“

Дата и място на провеждане: 23-24 ноември 2023 г., СУ

 

Международен форум "Контакт на езици и култури. Българският език в контекста на мигрантската криза и адаптацията на бежанци" 

Дата и място на провеждане: 17-19 ноември 2023, гр. Харманли

Срок за изпращане на заявки: до 30.09.2023 г. 

За контакти: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMb4-ouAjU0pIYtsv2-5LEwXPhY66kVRh3h63wocTK4T8O0g/viewform

 

Научна конференция „Периферията: модуси на функциониране и начини на интерпретиране“

Дата и място на провеждане: 14-15 ноември 2023 г., СУ

Срок за изпращане на заявки: до 29 октомври 2023 г.

За контакти: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Научна конференция "Паралитературни жанрове и литературност"

Дата и място на провеждане: 12-13 ноември 2023, СУ, Нова конферентна зала

Срок за изпращане на заявки: 30 септември 2023 г.

За контакти: изпращайте заявките на следния формуляр - https://forms.gle/n8DPkDGuvKuZS5Me6

 

Десети форум "Българска граматика"

Дата и място на провеждане: 20-21 октомври 2023, ИБЕ, БАН

Срок за изпращане на заявки: до 10 септември 2023 г. /пълни текстове на докладите/

За контакти: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Юбилейна научна конференция „Паисиеви Четения“ 2023 г.

Дата и място на провеждане: 26-27 октомври 2023, Пловдивски университет

Срок за изпращане на заявки: до 10 септември 2023 г.

За контакти: в горния линк са почени имейли към различните секции

 

Научна конференция “Промяна и прелом в езиците и литературите” (за млади учени – студенти, докторанти и постдокторанти)

Дата и място на провеждане: 21 октомври 2023, СУ

Срок за изпращане на заявки: до 10 октомври 2023 г.

За контакти: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Научна конференция с международно участие „Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи“

Дата и място на провеждане: 1-2 юни 2023, Благоевград

Срок за изпращане на заявки: до 1 май 2023 г.

За контакти: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Международна научна конференция на тема „Единство и разделение в езиците, литературите и културите“

Дата и място на провеждане: 9-11 май 2023, СУ

Срок за изпращане на заявки: до 10 април 2023 г.

За контакти: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Интердисциплинарна юбилейна конференция "Изображението в текста, такстът в изображението"

Дата и място на провеждане: 25-26 април 2023, НАТФИЗ

Срок за изпращане на заявки: до 10 април 2023 г.

За контакти:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ХV международна конференция по социолингвистика на тема "Нови направления, теми и идеи в социолингвистиката"

Дата и място на провеждане: 20-21 април 2023 г., Софийски университет

Срок за изпращане на заявки: до 1.02.2023 г.

За контакти: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Научна конференция "Острови на неблажените. Неконвенционалната българска литература от 1944 до 1989 г."

Дата и място на провеждане: 10-11 март 2023 г., Софийски университет

Срок за изпращане на заявки: до 15.02.2023 г.

За контакти: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

Научни конференции - 2022 г.

 

Международна юбилейна конференция на Института за български език „проф. Любомир Андрейчин“ 2022

Дата и място на провеждане:  15-17 май 2022 г., Институт по български език, БАН

 

Международна конференция "Езици, култури, комуникации"

Дата и място на провеждане: 10-11 юни 2022 г., Великотърновски университет

Срок за изпращане на заявки: до 30 април 2022 г.

За контакти: https://forms.gle/imvm3QnuXdxV7qoXA

 

Международна конференция "Петнадесети славистични четения"

Дата и място на провеждане: 16-18 юни 2022 г., Софийски университет

Срок за изпращане на заявки: до 1 май 2022 г.

За контакти: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Пета международна конференция "Компютърна лингвистика в България"

Дата и място на провеждане: 8-9 септември 2022 г., София

Срок за изпращане на заявки: до 20 март 2022 г.

За контакти: https://easychair.org/account/signin?l=fO0E4qJ6C66BbCYkglKa6L

 

Научна конференция в памет на проф. дин Боряна Велчева: "Исторически и съвременни аспекти на българския език"

Дата и място на провеждане: 6-8 октомври 2022 г., СУ, Факултет по журналистика и масови комуникации

Срок за изпращане на заявки: до 15 септември 2022 г.

За контакти: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Юбилейна международна конференция "Комуникацията и медиите на XXI век: образователни и професионални предизвикателства"

Дата и място на провеждане: 27-28 октомври 2022 г., СУ, Факултет по журналистика и масови комуникации

Срок за изпращане на заявки: до 30 юни 2022 г.

За контакти: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Заявка за участие

 

Научна конференция на тема „Гласове на другостта“

Дата и място на провеждане: 2-3 ноември 2022 г., СУ

Срок за изпращане на заявки: до 16 октомври 2022 г.

За контакти: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Международна конфоренция "Паисиеви четения 2022"

Дата и място на провеждане: 10-11 ноември 2022 г., Пловдивски университет

Срок за изпращане на заявки: до 30 септември 2022 г.

За контакти: имейлите за различните секции са посочени в линка

 

Научна конференция "Литература на кръстопът. Между “високото” и “ниското”, елитарното и масовото"

/предназначена за млади ученистуденти, докторанти и постдокторанти/

Дата и място на провеждане: 19 ноември 2022 г., онлайн

Срок за изпращане на заявки: до 12 ноември 2022 г.

За контакти: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Научни конференции - 2021 г.

 

Юбилейна международна научна конференция „Филологията – традиция и предизвикателства в новата реалност“

Дата и място на провеждане: 07-09 октомври 2021 г., Югозападен университет

 

Осми форум "Българска граматика"

Дата и място на провеждане: 21-22 октомври 2021 г., Институт за български език, БАН

 

ПАИСИЕВИ ЧЕТЕНИЯ 2021 - юбилейна научна конференция, посветена на 60-годишнината на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“

Дата и място на провеждане: 11-12 ноември 2021 г., Пловдивски университет

Срок за изпращане на заявки: до 30 септември 2021 

Имейлите за всяка секция можете да видите на горния линк

 

Климентови четения за млади изследователи

Дата и място на провеждане: 17 ноември 2021 г., Софийски университет

Срок за изпращане на заявки: до 1 ноември 2021 г.

За контакти: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Научна конференция: „Литературни форми на границата между документално и художествено“

Дата и място на провеждане: 17-18 ноември 2021, Софийски университет

Срок за изпращане на заявки: (заглавие с резюме до 10 реда) до 15 октомври 2021 г.

За контакти: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Научна конференция: "Над него ден изгрява, или за образа на Слънцето в българската литература и фолклор" 

Дата и място на провеждане: 16 декември 2021 г., Софийски университет

Срок за изпращане на заявки:  (заглавие с кратко резюме) до 30 ноември 2021 г. в следния формуляр: https://forms.gle/5cGwmSx1SBF7HyySA

 

 

 

 

Научни конференции 2016 - 2020 г. (архив)