Славянска филология
  • Полска филология
  • Чешка филология
  • Словашка филология
  • Сръбска и хърватска филология със специализация по словенски език
  • Украинска филология