Стари учебни планове

 

 

БФ - редовно обучение

Учебен план (в сила от уч. 2015/2016 г.)

 

РФ

Учебен план (в сила за випуск 2015/2016 г.)

 

СФ

Учебен план (в сила от уч. 2015/2016 г.)

 

Балканистика

Учебен план (в сила за випуск 2015/2016 г.)