masters_degreeСъздаването и обработката на текстове е било основа на културата в цялата човешка история. С още по-голяма сила това важи за днешната информационна цивилизация. Магистърските програми на Факултета по славянски филологии дават квалификация, която позволява реализация във всички сфери, изискващи професионална компетентност в сферата на езика и различните форми на словесна комуникация. Повечето програми се предлагат и във вариант за студенти със завършена бакалавърска или магистърска степен по нефилологическа специалност, като в този случай студентите изучават един допълнителен семестър общофилологически курсове.

 

Прием в магистърски програми за учебната 2018/ 2019 г.

 

Подаване на документи

1 август – 12 септември 2018 г.

(в отдел „Студенти“ на ФСлФ, каб. 215)

 

Приемни изпити

13 - 14 септември

 

Курсове за магистри неспециалисти - зимен семестър на уч. 2018/2019 г.

 

Необходими документи:

  1. Молба по образец. (pdf)
  2. Документ за самоличност.
  3. Оригинал и копие от дипломата за завършено висше образование.
  4. Копие от дипломата за завършено средно образование.
  5. Документ за платена такса за участие в конкурса в размер на 30 лв. за един изпит и по 30 лв. за всеки следващ изпит. Такса в размер на един изпит заплащат и кандидатстващите без конкурсен изпит.
  6. Електронна регистрация

Електронната регистрация се извършва на адресhttps://slav.kmk.uni-sofia.bg

Системата ще бъде активна от 1 август 2018 г.

 

Важно!!!

Информационна среща за представяне на магистърските програми на ФСФ

3 септември, 17 часа, Зала № 1 на Ректората

 

За повече информация: каб. 215, Централна сграда на СУ “Св. Климент Охридски”,

тел. (02) 9308 520

 


Магистърски програми за филолози

Магистърски програми за неспециалисти