masters_degreeСъздаването и обработката на текстове е било основа на културата в цялата човешка история. С още по-голяма сила това важи за днешната информационна цивилизация. Магистърските програми на Факултета по славянски филологии дават квалификация, която позволява реализация във всички сфери, изискващи професионална компетентност в сферата на езика и различните форми на словесна комуникация. Повечето програми се предлагат и във вариант за студенти със завършена бакалавърска или магистърска степен по нефилологическа специалност, като в този случай студентите изучават един допълнителен семестър общофилологически курсове.

 

Прием в магистърски програми за учебната 2019/ 2020 г.

 

Подаване на документи

15 юли – 12 септември 2019 г.

(в отдел „Студенти“ на ФСлФ, каб. 215, Ректорат)

 

Приемни изпити

13 септември 2019 г.

Прием в магистърските програми на ФСлФ за учебната 2019/2020 г. (първо класиране)

Прием в магистърските програми на ФСлФ за учебната 2019/2020 г. (второ класиране)  

 

Курсове за магистри неспециалисти за зимния семестър на уч. 2019/2020 г.

 

Необходими документи:

  1. Молба по образец. (pdf)
  2. Документ за самоличност.
  3. Оригинал и копие от дипломата за завършено висше образование.
  4. Копие от дипломата за завършено средно образование.
  5. Документ за платена такса за участие в конкурса в размер на 30 лв. за един изпит и по 30 лв. за всеки следващ изпит. Такса в размер на един изпит заплащат и кандидатстващите без конкурсен изпит.
  6. Електронна регистрация

 

Електронната регистрация се извършва на адресhttps://slav.kmk.uni-sofia.bg

Системата ще бъде активна от 15 юли 2019 г.

 

За повече информация: каб. 215, Централна сграда на СУ “Св. Климент Охридски”,

тел. (02) 9308 520

 


Магистърски програми за филолози

Магистърски програми за неспециалисти