Прием в магистърски програми (неспециалисти) за уч. 2020/2021 г.

 

Срок на обучение: 3 семестъра

Форма на обучение: държавна поръчка и платено обучениеmag2

Изисквания: завършена бакалавърска или магистърска степен

 

Курсове за магистри неспециалисти за уч. 2020/2021 г.

Важно съобщение за магистрите неспециалисти

 

Факултетът по славянски филологии предлага 13 магистърски програми, даващи допълнителна професионална квалификация на студенти, притежаващи бакалавърска или магистърска степен от нефилологически специалности. Студентите, записали се в тези програми, ще изучават един допълнителен семестър с базови филологически курсове, след което продължават обучението си заедно с магистрантите от програмите за специалисти.

 

 

 Магистърски програми за филолози