auditorija

 

 

задочно обучение                            магистри                                 факултетен студентски съвет

 

 

Разписание на часовете за летния семестър на уч. 2020/2021 г. - до края на месец април

 

Електронни курсове за летния семестър на уч. 2020/2021 г. - ФСлФ

 

Важно съобщение за студентите относно записването за летния семестър

 

Получаване на дипломи за завършено висше образование - випуск 2019-2020

 

Мобилност с цел обучение по Програма "Еразъм+" (академична година 2021-2022)

 

Победител в студентския конкурс за есе „Contra spem spero“

 

Практики на студенти и докторанти по Програма "Еразъм+" (1 юни - 30 септември 2021 г.)

 

Правила и процедура за завършване с дипломна работа за студентите от специалност „Българска филология“ по новия учебен план (в сила от 2017 г.)

 

Свободноизбираеми дисциплини за летния семестър на уч. 2020/2021 г. - редовно обучение

 

 

 

Държавни изпити 2021 г. - защити на магистърски тези

 

График за провеждане на изпитите от зимната сесия 2020/2021 - редовно обучение 

 

 

Сайт на сръбски език за студентите от Сръбска и хърватска филология

 

Стартиращи свободноизбираеми дисциплини за зимен семестър на учебната 2020-2021 – редовно обучение

 

 

Правила за преместване на студенти

 

Правила за придобиване на нова специалност

 

 

Наградени студенти от специалност Балканистика

 

Награди за студенти от специалност Балканистика

 

Наградени студенти от Факултета по славянски филологии 

 

  

Портал за електронно обучение по български език

 

Библиотека "Филологии"

 

Списание "Филологически форум"

 

 

Решение на ФС на ФСлФ относно реда за придобиване на ОКС Магистър

 

Студентски съвет на СУ "Св. Климент Охридски"

 

 

Правила за организиране и провеждане на защити на дипломни работи за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър” (за специалност СФ)

(по тези правила ще се защитават дипломни работи от лятото на 2016 г.)

 
2013students

За работа в системата СУСИ използвайте браузъра Internet Explorer

 

 

Програми за държавен изпит - БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ, СЛАВЯНСКА ФИЛОЛОГИЯ, БАЛКАНИСТИКА и РУСКА ФИЛОЛОГИЯ

 

 

 

student-on-laptop