auditorija

 

 

задочно обучение                            магистранти                                 факултетен студентски съвет

 

 

Разписание на часовете за зимния семестър на уч. 2018/2019 г. - студенти редовно обучение

 

Свободноизбираеми дисциплини – зимен семестър на уч. 2018/2019 г.

 

Дати за държавни изпити и защити на магистърски тези – 2018 г.

 

Поправителна сесия - есен 2018 г., редовно обучение

 

Допълнителен прием за студентска мобилност по програма „Еразъм +“

 

Студентска мобилност в Крагуевац и Украйна 

 

Правила за придобиване на нова специалност

 

Национална награда за студентско творчество „Петър Увалиев“

 

  

Портал за електронно обучение по български език

 

Стартиращи свободноизбираеми дисциплини за летния семестър на 2017/2018 г.

 

Библиотека "Филологии"

 

Наградени студенти от специалност Балканистика

 

Наградени студенти от Факултета по славянски филологии

 

 

Решение на ФС на ФСлФ относно реда за придобиване на ОКС Магистър

 

Студентски съвет на СУ "Св. Климент Охридски"

 

Списание "Филологически форум"

 

 

Правила за организиране и провеждане на защити на дипломни работи за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър” (за специалност СФ)

(по тези правила ще се защитават дипломни работи от лятото на 2016 г.)

 
2013students

 

Сайт за румънска литература

 

Петнадесета студентска научна експедиция „По следите на българските възрожденци“

 

Дванадесета научна експедиция на студенти от Софийския университет

 

 

За работа в системата СУСИ използвайте браузъра Internet Explorer

 

 

Програми за държавен изпит - БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ, СЛАВЯНСКА ФИЛОЛОГИЯ, БАЛКАНИСТИКА и РУСКА ФИЛОЛОГИЯ

 

 

 

 

student-on-laptop