auditorija

 

 

задочно обучение                            магистри                                 факултетен студентски съвет

 

 

Разписание на часовете за зимния семестър на учебната 2019/2020 г.

 

Дати за държавни изпити и защити на магистърски тези – 2019 г.

 

Стартиращи свободноизбираеми дисциплини за зимния семестър на уч. 2019/20 г. - редовно обучение

 

Разпределение по профили на студентите първокурсници от специалност Славянска филология

 

Конкурс за мобилност с цел обучение в Албания, Бразилия, Грузия, Израел, Мароко, Мексико, Русия, Сърбия, Украйна и Япония за летния семестър на уч. 2019/2020 г.

 

Резултати от писмения държавен изпит, проведен на 03.09.2019 г.

 

Свободноизбираеми дисциплини за зимния семестър на уч. 2019/2020 г. (редовно обучение) - учебни програми

 

Национална награда за студентско творчество "Петър Увалиев"

 

 

Правила за преместване на студенти

 

Правила за придобиване на нова специалност

 

Награди за студенти от специалност Балканистика

 

Награда за студентка от специалност "Славянска филология"

 

Випуск 2018 на Факултета по славянски филологии получи дипломите си за завършено висше образование

 

  

Портал за електронно обучение по български език

 

Библиотека "Филологии"

 

Списание "Филологически форум"

 

Наградени студенти от специалност Балканистика

 

Наградени студенти от Факултета по славянски филологии

 

 

Решение на ФС на ФСлФ относно реда за придобиване на ОКС Магистър

 

Студентски съвет на СУ "Св. Климент Охридски"

 

 

 

Правила за организиране и провеждане на защити на дипломни работи за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър” (за специалност СФ)

(по тези правила ще се защитават дипломни работи от лятото на 2016 г.)

 
2013students

За работа в системата СУСИ използвайте браузъра Internet Explorer

 

 

Програми за държавен изпит - БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ, СЛАВЯНСКА ФИЛОЛОГИЯ, БАЛКАНИСТИКА и РУСКА ФИЛОЛОГИЯ

 

 

 

student-on-laptop