auditorija

 

 

задочно обучение                            магистри                                 факултетен студентски съвет

 

 

Разписание на часовете за летния семестър на уч. 2018/2019 г. - студенти редовно обучение

 

График на изпитите от лятната сесия на уч. 2018/2019 година - редовно обучение

 

Дати за държавни изпити и защити на магистърски тези – 2019 г.

 

График за показване на писмените работи от държавните изпити

 

Консултации за държавни изпити - лятна сесия на уч. 2018/2019 г.

 

Електронни анкети за проучване на студентското мнение

 

Конкурс за студентска мобилност по програма "Еразъм+" в Крагуевац и Тирана

 

Конкурс за мобилност с цел практика по Програма Еразъм+

 

Награди за студенти от специалност Балканистика

 

Втори конкурс „Награда Лъчезар Станчев за поезия в сонет, 2019“

 

Свободноизбираеми дисциплини във ФСлФ - летен семестър на уч. 2018/2019 г.

 

Конкурс за най-добър преводач от словашки език

 

Награда за студентка от специалност "Славянска филология"

 

Випуск 2018 на Факултета по славянски филологии получи дипломите си за завършено висше образование

 

 

Правила за придобиване на нова специалност

  

Портал за електронно обучение по български език

 

Библиотека "Филологии"

 

Списание "Филологически форум"

 

Наградени студенти от специалност Балканистика

 

Наградени студенти от Факултета по славянски филологии

 

 

Решение на ФС на ФСлФ относно реда за придобиване на ОКС Магистър

 

Студентски съвет на СУ "Св. Климент Охридски"

 

 

 

Правила за организиране и провеждане на защити на дипломни работи за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър” (за специалност СФ)

(по тези правила ще се защитават дипломни работи от лятото на 2016 г.)

 
2013students

 

Петнадесета студентска научна експедиция „По следите на българските възрожденци“

 

Дванадесета научна експедиция на студенти от Софийския университет

 

 

За работа в системата СУСИ използвайте браузъра Internet Explorer

 

 

Програми за държавен изпит - БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ, СЛАВЯНСКА ФИЛОЛОГИЯ, БАЛКАНИСТИКА и РУСКА ФИЛОЛОГИЯ

 

 

 

 

student-on-laptop