auditorija

 

 

задочно обучение                            магистри                                 факултетен студентски съвет

 

 

Заповед на Декана на ФСлФ за преминаване към онлайн обучение

 

Заповед на декана на ФСлФ във връзка с провеждане на учебния процес през зимния семестър на уч. 2021/2022 г.

 

Разписание на часовете за зимния семестър на уч. 2021/2022 г. - редовно обучение

 

Държавни изпити – есенна сесия 2021 г.

 

Съобщение за Държавните изпити на специалностите Славянска филология и Балканистика

 

Общо събрание на Факултета по славянски филологии - 10 ноември 2021 г.

 

Разпределение по профили на студентите първокурсници от специалност Славянска филология за учебната 2021/2022 г.

 

Стартиращи СИД-ове за зимния семестър на 2021-2022 г. – редовно обучение

 

Победители в Четвъртия анонимен конкурс „Награда Лъчезар Станчев за поезия в сонет“

 

СИД-ове за зимния семестър на 2021-2022 г. (редовно и задочно обучение)

 

 

 

 

 

Отлично представяне на студенти от ФСлФ на Шестия международен конкурс по превод „Трансформации 2021“

 

Важно съобщение за завършващите студенти

 

Получаване на дипломи за завършено висше образование - випуск 2019-2020

 

Правила и процедура за завършване с дипломна работа за студентите от специалност „Българска филология“ по новия учебен план (в сила от 2017 г.)

 

Програми за държавен изпит - БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ, СЛАВЯНСКА ФИЛОЛОГИЯ, БАЛКАНИСТИКА и РУСКА ФИЛОЛОГИЯ

 

 

 

Важно съобщение за студентите относно записването за летния семестър

 

Свободноизбираеми дисциплини за летния семестър на уч. 2020/2021 г. - редовно обучение

 

 

Сайт на сръбски език за студентите от Сръбска и хърватска филология

 

Стартиращи свободноизбираеми дисциплини за зимен семестър на учебната 2020-2021 – редовно обучение

 

 

Правила за преместване на студенти

 

Правила за придобиване на нова специалност

 

 

Наградени студенти от специалност Балканистика

 

Награди за студенти от специалност Балканистика

 

Наградени студенти от Факултета по славянски филологии 

 

  

Портал за електронно обучение по български език

 

Библиотека "Филологии"

 

Списание "Филологически форум"

 

 

Решение на ФС на ФСлФ относно реда за придобиване на ОКС Магистър

 

Студентски съвет на СУ "Св. Климент Охридски"

 

 

Правила за организиране и провеждане на защити на дипломни работи за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър” (за специалност СФ)

(по тези правила ще се защитават дипломни работи от лятото на 2016 г.)

 
2013students

За работа в системата СУСИ използвайте браузъра Internet Explorer

 

 

Програми за държавен изпит - БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ, СЛАВЯНСКА ФИЛОЛОГИЯ, БАЛКАНИСТИКА и РУСКА ФИЛОЛОГИЯ

 

 

 

student-on-laptop