auditorija

 

 

задочно обучение                            магистри                                 факултетен студентски съвет

 

Заповед на декана на ФСлФ относно зимната изпитна сесия

 

Разписание на часовете за зимния семестър на уч. 2020/2021 г. - месец декември и януари

 

График за провеждане на изпитите от зимната сесия 2020/2021 - редовно обучение

 

Свободноизбираеми дисциплини за летния семестър на уч. 2020/2021 г. - редовно обучение

 

Анкета за оценка на курсове

 

Линкове към електронни курсове за зимния семестър на уч. 2020/2021 г.

 

Плащане на семестриални такси за летния семестър на 2020/2021 чрез СУСИ

 

Държавни изпити 2021 г. - защити на магистърски тези

 

 

 

Онлайн проучване за студенти

 

Резултати от държавните изпити на специалност Славянска филология и Балканистика

 

Свободноизбираеми дисциплини – график за месец октомври

 

 

 

Стартиращи свободноизбираеми дисциплини за зимен семестър на учебната 2020-2021 – редовно обучение

 

Заповед на декана на ФСлФ относно реда на провеждане на учебните занятия през зимния семестър на уч. 2020/2021

 

 

Анкета с преподаватели и студенти за дистанционното обучение

 

Сайт на сръбски език за студентите от Сръбска и хърватска филология

 

 

Правила за преместване на студенти

 

Правила за придобиване на нова специалност

 

 

Наградени студенти от специалност Балканистика

 

Награди за студенти от специалност Балканистика

 

Наградени студенти от Факултета по славянски филологии 

 

  

Портал за електронно обучение по български език

 

Библиотека "Филологии"

 

Списание "Филологически форум"

 

 

 

 

Решение на ФС на ФСлФ относно реда за придобиване на ОКС Магистър

 

Студентски съвет на СУ "Св. Климент Охридски"

 

 

 

Правила за организиране и провеждане на защити на дипломни работи за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър” (за специалност СФ)

(по тези правила ще се защитават дипломни работи от лятото на 2016 г.)

 
2013students

За работа в системата СУСИ използвайте браузъра Internet Explorer

 

 

Програми за държавен изпит - БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ, СЛАВЯНСКА ФИЛОЛОГИЯ, БАЛКАНИСТИКА и РУСКА ФИЛОЛОГИЯ

 

 

 

student-on-laptop