auditorija

 

 

задочно обучение                            магистри                                 факултетен студентски съвет

 

Преминаване към дистанционно обучение

 

Разписание на часовете за зимния семестър на уч. 2020/2021 г. - месец октомври

 

Разписание на часовете за зимния семестър на уч. 2020/2021 г. - месец ноември

 

Линкове към електронни курсове за зимния семестър на уч. 2020/2021 г.

 

Свободноизбираеми дисциплини – график за месец октомври

 

Общо събрание на Факултета по славянски филологии - 4.11.2020 г.

 

Държавни изпити – есенна сесия 2020 г. (за СФ и Балканистика)

 

Дати за показване на работите от държавните изпити

 

Втори конкурс по Програма Еразъм+ за студентска мобилност с цел практика за академичната 2020/2021 г.

 

 

 

 

Стартиращи свободноизбираеми дисциплини за зимен семестър на учебната 2020-2021 – редовно обучение

 

Заповед на декана на ФСлФ относно реда на провеждане на учебните занятия през зимния семестър на уч. 2020/2021

 

 

Анкета с преподаватели и студенти за дистанционното обучение

 

Сайт на сръбски език за студентите от Сръбска и хърватска филология

 

 

Правила за преместване на студенти

 

Правила за придобиване на нова специалност

 

 

Наградени студенти от специалност Балканистика

 

Награди за студенти от специалност Балканистика

 

Наградени студенти от Факултета по славянски филологии 

 

  

Портал за електронно обучение по български език

 

Библиотека "Филологии"

 

Списание "Филологически форум"

 

 

 

 

Решение на ФС на ФСлФ относно реда за придобиване на ОКС Магистър

 

Студентски съвет на СУ "Св. Климент Охридски"

 

 

 

Правила за организиране и провеждане на защити на дипломни работи за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър” (за специалност СФ)

(по тези правила ще се защитават дипломни работи от лятото на 2016 г.)

 
2013students

За работа в системата СУСИ използвайте браузъра Internet Explorer

 

 

Програми за държавен изпит - БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ, СЛАВЯНСКА ФИЛОЛОГИЯ, БАЛКАНИСТИКА и РУСКА ФИЛОЛОГИЯ

 

 

 

student-on-laptop