auditorija

 

 

задочно обучение                            магистри                                 факултетен студентски съвет

 

Откриване на новата академична учебна година - 01.10.2020 г.

 

Заповед на декана на ФСлФ относно реда на провеждане на учебните занятия през зимния семестър на уч. 2020/2021

 

Прием в магистърските програми на ФСлФ за учебната 2020/2021 г. - (1-во класиране)

 

Конкурс за студентска мобилност по Програма "Еразъм+" за летния семестър на уч. 2020/2021 г.

 

СИД-ове за зимния семестър на 2020-2021 г. - редовно обучение

 

Стипендии на фондация "Еврика"

 

Резултати от държавния изпит по български език и литература, проведен на 3.09.2020 г.

 

Важно съобщение за студентите от I курс, Руска филология

 

 

 

Поправителна сесия за студентите редовно обучение - август/септември 2020 г.

 

Анкета с преподаватели и студенти за дистанционното обучение

 

Сайт на сръбски език за студентите от Сръбска и хърватска филология

 

Резултати от държавните изпити, проведени на 06.07.2020 г.

 

 

 

Получаване на дипломите на завършилите випуск 2019-2020 г.

 

Наградени студенти от специалност Балканистика

 

 

 

Разписание на часовете за летния семестър на учебната 2019/2020 г.

 

Свободноизбираеми дисциплини - летен семестър на уч. 2019/2020 г., редовно обучение

 

 

 

Студентска научна експедиция „Богатството на родопските говори“

 

Правила за преместване на студенти

 

Правила за придобиване на нова специалност

 

 

Награди за студенти от специалност Балканистика

 

Награда за студентка от специалност "Славянска филология"

 

Випуск 2018 на Факултета по славянски филологии получи дипломите си за завършено висше образование

 

  

Портал за електронно обучение по български език

 

Библиотека "Филологии"

 

Списание "Филологически форум"

 

Наградени студенти от специалност Балканистика

 

Наградени студенти от Факултета по славянски филологии

 

 

Решение на ФС на ФСлФ относно реда за придобиване на ОКС Магистър

 

Студентски съвет на СУ "Св. Климент Охридски"

 

 

 

Правила за организиране и провеждане на защити на дипломни работи за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър” (за специалност СФ)

(по тези правила ще се защитават дипломни работи от лятото на 2016 г.)

 
2013students

За работа в системата СУСИ използвайте браузъра Internet Explorer

 

 

Програми за държавен изпит - БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ, СЛАВЯНСКА ФИЛОЛОГИЯ, БАЛКАНИСТИКА и РУСКА ФИЛОЛОГИЯ

 

 

 

student-on-laptop