auditorija

 

 

задочно обучение                            магистри                                 факултетен студентски съвет

 

 

График на изпитите от поправителната сесия на уч. 2020/2021 - редовно обучение

 

Резултати от писмения държавен изпит, проведен на 12.07.2021 г.

 

Дати за държавни изпити - есенна сесия, 2021 г.

 

СИД-ове за зимния семестър на 2021-2022 г. (редовно и задочно обучение)

 

Плащане на семестриални такси за зимния семестър на уч. 2021/2022 уч. г. чрез СУСИ

 

Резултати от държавния изпит, проведен на 25 юни 2021 г.

 

 

 

График на изпитите от лятната сесия на уч. 2020/2021 г. - редовно обучение

 

Електронни курсове за летния семестър на уч. 2020/2021 г. - ФСлФ

 

 

Отлично представяне на студенти от ФСлФ на Шестия международен конкурс по превод „Трансформации 2021“

 

Важно съобщение за завършващите студенти

 

Получаване на дипломи за завършено висше образование - випуск 2019-2020

 

Правила и процедура за завършване с дипломна работа за студентите от специалност „Българска филология“ по новия учебен план (в сила от 2017 г.)

 

Програми за държавен изпит - БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ, СЛАВЯНСКА ФИЛОЛОГИЯ, БАЛКАНИСТИКА и РУСКА ФИЛОЛОГИЯ

 

 

 

Важно съобщение за студентите относно записването за летния семестър

 

Свободноизбираеми дисциплини за летния семестър на уч. 2020/2021 г. - редовно обучение

 

 

Сайт на сръбски език за студентите от Сръбска и хърватска филология

 

Стартиращи свободноизбираеми дисциплини за зимен семестър на учебната 2020-2021 – редовно обучение

 

 

Правила за преместване на студенти

 

Правила за придобиване на нова специалност

 

 

Наградени студенти от специалност Балканистика

 

Награди за студенти от специалност Балканистика

 

Наградени студенти от Факултета по славянски филологии 

 

  

Портал за електронно обучение по български език

 

Библиотека "Филологии"

 

Списание "Филологически форум"

 

 

Решение на ФС на ФСлФ относно реда за придобиване на ОКС Магистър

 

Студентски съвет на СУ "Св. Климент Охридски"

 

 

Правила за организиране и провеждане на защити на дипломни работи за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър” (за специалност СФ)

(по тези правила ще се защитават дипломни работи от лятото на 2016 г.)

 
2013students

За работа в системата СУСИ използвайте браузъра Internet Explorer

 

 

Програми за държавен изпит - БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ, СЛАВЯНСКА ФИЛОЛОГИЯ, БАЛКАНИСТИКА и РУСКА ФИЛОЛОГИЯ

 

 

 

student-on-laptop