1504 София, бул. Цар Освободител 15
стая 191
тел. 9308 494

 

Симонета Соколова-Шопска - завеждащ библиотека "Филологии"
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Работно време : понеделник – петък (8.30 – 18.00 ч.)

 


book3Библиотеката към филологическите факултети е най-голямата в структурата на Университетска библиотека. Създадена е като факултетска библиотека през 1954 г., с обединяването на библиотечните сбирки на няколко от най-старите семинарни библиотеки към Университета : на Славянския семинар (тя е уникална, най-добре и най-богато комплектувана, и още през 1905 г. надхвърля 1900 т.), на Семинара по сравнителна литературна история (създадена през 1911г.), на Семинара по класическа филология (създадена през 1909г.), на Института по германска, френска и английска филология (създадена през 1924 г.), и на Катедрата по езикознание. През 1969 г. към библиотеката е открита голяма студентска читалня със 175 читателски места. По-късно през 1980 г., след ремонт и специализирано оборудване, тя е преместена в настоящото помещение. Читалнята е със свободен достъп и предлага богат фонд от учебници, справочници, периодика на различни езици. По- забележителни сред тях са: Encyclopedia of Language and Linguistics, Concise Encyclopedia of Pragmatics, Anglo-Saxon Dictionary, Лингвистический Энциклопедический Словарь и др.
Тук се съхраняват дарените лични библиотеки на проф. Моско Москов, Алберт Кошелев, Петър Увалиев.

Общи данни:

По-голямата част от фонда на библиотека ”Филологии” се намира в хранилище и се ползва след предварителна заявка от читателя на заемна служба
Читателски места: 65 - свободен достъп

Каталози: азбучен, систематичен, топографски, електронен каталог- ALEPH

Картотеки:
- периодични издания
- справочници
- дарения от Швейцарското посолство
- дарения от Югославското посолство
Фонд: 200 000 тома
- книги
- периодични издания
- библиографски издания
- CD- ROM

          bibl-filologii  

 

             

   

   bibl-filologii2 

 

   

 

 bibl-filologfii3