sudents11

 

 

Курсове за магистри неспециалисти - зимен семестър на уч. 2018/2019 г.

 

Разписание на часовете за зимния семестър на уч. 2018/2019 г. - МП "Литературата - творческо писане"

Разписание на часовете за зимния семестър на уч. 2018/2019 г. - МП "Преводач-редактор"

Разписание на часовете за зимния семестър на уч. 2018/2019 г. - МП "Литература, кино и визуална култура"

Разписание на часовете за зимния семестър на уч. 2018/2019 г. - МП „Лингвистика – езикова система и речеви практики”

Разписание на часовете за зимния семестър на уч. 2018/2019 г. - МП „Образованието по български език и литература в средното училище”

Разписание на часовете за зимния семестър на уч. 2018/2019 - МП "Литературознание" 

 

Защити на магистърски тези

 

Правила за организиране и провеждане на защити на дипломни работи за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър” (за специалност Славянска филология)

(по тези правила ще се защитават дипломни работи от лятото на 2016 г.)