sudents11

 

Предварителни изисквания за качване на файл с дипломна работа за проверка за уникалност и плагиатство

 

Прием в магистърските програми на ФСлФ за учебната 2019/2020 г. (първо класиране)

 

Прием в магистърските програми на ФСлФ за учебната 2019/2020 г. (второ класиране)  

 

Курсове за магистри неспециалисти за зимния семестър на уч. 2019/2020 г.

 

МП "Преводач-редактор" - разписание на часовете (зимен семестър 2019/2020 г.)

 

МП "Литература, кино и визуална култура" - разписание на часовете (зимен семестър 2019/2020 г.)

 

МП "Лингвистика" - разписание на часовете за зимния семестър на уч 2019/20 г.

 

 

Правила за организиране и провеждане на защити на дипломни работи за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър” (за специалност Славянска филология)

(по тези правила ще се защитават дипломни работи от лятото на 2016 г.)