sudents11

 

 

Държавни изпити 2021 г. - защити на магистърски тези

 

Разписание на часовете за летния семестър на уч. 2020/2021 г. - МП "Преводач-редактор"

 

Курсове за магистри неспециалисти за уч. 2020/2021 г.

 

 

 

Разписание на часовете за зимния семестър на уч. 2020/2021 - МП "Преводач-редактор"

 

Разписание на часовете за зимния семестър на уч. 2020/2021 г. - МП "Литература, кино и визуална култура"

 

Разписание на часовете за зимния семестър на уч. 2020/2021 г. - МП "Литературата - творческо писане"

 

Разписание на часовете за зимния семестър на уч. 2020/2021 г. - МП "Лингвистика - езикова система и речеви практики"

 

 

 

 

Предварителни изисквания за качване на файл с дипломна работа за проверка за уникалност и плагиатство

 

Правила за организиране и провеждане на защити на дипломни работи за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър” (за специалност Славянска филология)

(по тези правила ще се защитават дипломни работи от лятото на 2016 г.)