Магистърска програма „Лингвистика – езикова система и речеви практики”

Летен семестър 2023-2024

 

 

Дисциплина

Ден

Час

Формални граматики – проф. д-р Петя Осенова

четвъртък

16.00-18.00 ч., 147

Езикът на масовите комуникации – проф. д-р Гергана Дачева

четвъртък

10.00-12.00 ч., 147

Семиотика – проф. д-р Гергана Дачева

четвъртък

10.00-12.00 ч., 147

Устна комуникация – проф. д-р Йовка Тишева

сряда

14.00-16.00 ч., 147

Политическа и журналистическа реч – проф. д-р Надежда Сталянова

четвъртък

14.00-16.00 ч., 147 каб.

Езикът на рекламата – гл.ас.д-р Биляна Радева

сряда

10.00-12.00 ч., 139 каб.

Основни проблеми на редактирането и коригирането – гл.ас. д-р Биляна Радева

сряда

12.00-14.00 ч., 139 каб.

Академическият деискурс (СИД) – проф. д-р Йовка Тишева

сряда

14.00-16.00 ч., 147

Онтогенеза на езика (СИД)

доц. д-р Владислав Миланов

четвъртък

12.00-14.00 ч., 147

Методи на изследването в социолингвистиката (СИД) – проф. дфн Красимира Алексова

понеделник

16.00-18.00 ч., 147

  

 

Лекциите започват на 26.02.2024 г. СИД-овете ще започнат на 5.03.2024 г.

Можете да се обръщате с въпроси към ръководителя на програмата проф. Гергана Дачева на имейл This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.