Slavic_europe

„Славянска филология“ е една от трите специалности в Софийския университет, обучението в която приключва с придобиване на магистърска степен след петгодишен срок на обучение. Всички завършили имат две равнопоставени квалификации – специалист по славянска филология и специалист по българска филология.

 

В рамките на специалността студентите се разделят в 5 профила: полски, чешки, сръбски и хърватски (със специализация по словенски език), словашки, украински. Именно тази многопрофилна структура на специалността осигурява множество възможности за специализация и обучение в чужди университети и висши училища като част от обучението в Софийския университет.

 

По време на следването студентите имат възможност при желание да избират и втора специалност – както в рамките на самата „Славянска филология“, така и в рамките на университета.

 

От академичната 2014/2015 г. специалността предлага курс по конферентен превод в зала от/на всички изучавани славянски езици. Курсът се провежда в Нова конферентна зала и упражненията по устен превод се реализират в реална обстановка на симултанен или консeкутивен превод.

Обучението предполага и многобройни възможности за стажове и практики.

 

Специалността „Славянска филология“ съществува от самото основаване на Софийския университет (1888) и има доказани традиции и формиран академичен опит в преподаването и обучението на студентите. Високото равнище на подготовка осигурява реализация на завършилите в различни български и европейски структури, културни центрове, търговски и дипломатически представителства у нас и в чужбина. Завършилите специалността се реализират във водещи обществени, културни и научни институции, в системата на образованието, администрацията, медиите, туризма. Те могат да работят като преводачи, учители по български език и литература, преподаватели по съответния славянски език и литература, редактори, коректори, кореспонденти, екскурзоводи, административен персонал в бизнеса, държавния, публичния и неправителствения сектор.

 

 

Разписание на часовете за зимния семестър на уч. 2022/2023 г.

 

Сайт на сръбски език за студентите от Сръбска и хърватска филология

 

Решение на ФС на ФСлФ относно реда за придобиване на ОКС Магистър

 

Правила за организиране и провеждане на защити на дипломни работи за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър”

(по тези правила ще се защитават дипломни работи от лятото на 2016 г.)

 

Българска виртуална украинистика

 

Сайт на специалността Словашка филология

 

Библиотека "Филологии"

 

 

Програми за държавен изпит на специалност СЛАВЯНСКА ФИЛОЛОГИЯ

/теоретичен курс по съвременен славянски език/:

- полски език

- чешки език

- словашки език

- сръбски и хърватски език

- украински език