Литературата - политики на идентичността и различието

 

Проф. д-р Миглена Николчина

 

Курсът разглежда политиките на идентичност и различие, които доминират в западната литературна наука и теория през последната трета на XX век. В него са включени както защитници на “края на големите наративи” (по Лиотар), така и някои от най-сериозните му критици. Дискусиите ще се опират на примери от киното и литературата.

 

Лекционен курс

 

Тема №

Наименование на темата

Хорариум

1

Кризата на универсализма и просвещенските ценности.

2

2.

Половата идентичност и дебатите около термина джендър.

2

3.

Универсален субект и мъжко господство.

2

4.

Mъжественост - женственост: от философските до всекидневните представи

2

5.

Психоанализата и културата на 20 век. Теории за мъжката и женската сексуалност.

2

6.

Любовта - европейският феномен. Идентичност и различие през призмата на любовната двойка

2

7.

Теории и репрезентации на хомосексуалността.

2

8.

Отвъд половото различие: андрогинът и машината. Половото различие и новите технологии.

2

9.

Съвременни дилеми на равенството.

2

10.

Расизъм и етноцентризъм.

2

11.

Мултикултурализъм и либерална демокрация.

2

12.

Глобализация и антиглобализъм.

2

13.

Биополитика и гол живот.

2

14.

Феминизъм и универсализъм.

2

15.

Човекът – един (не)завършен проект?

2

 

 

Форми и методи на оценяване:

Участие в семинарните дискусии, курсова работа.