История и антропология на библейския свят

 

проф. Милена Кирова

 

Курсът има лекционен характер. Той има за цел да въведе студентите в една малко позната тематична област. Знанията върху Стария Завет са разположени в контекста на научната информация, свързана с изучаването на древния близкоизточен свят, натрупана през последния четвърт век. Използват се документи и материали, разкрити и проучени със средствата на археологията и палеоисторията. Централен обект на курса е реконструирането на социополовите (джендър) идентичности в древния свят според текста, известен като Танах, или Еврейската Библия. Правят се паралели с представите, изградени в постепенното развитие на западната християнска култура. Студентите се научават да откриват и да се ориентират в разликите между древните еврейски представи за света и техните съвременни варианти в културата на западния свят.

 

Лекционен курс

 

Тема №

Наименование на темата

Хорариум

1

Въведение в проблематиката на дисциплината Gender Studies

3 ч.

2.

Подробен анализ на Историята на Сътворението

2 ч.

3.

Женски фигури и наративи в Битие. Жената-матриарх и майката-трикстер

4 ч.

4.

Истории за героични жени и за жени-жертви в Съдии

2 ч.

5.

Историята на Рут и приятелството между жени

3 ч.

6.

Цар Давид: исторически факти и легендарни разкази

4 ч.

7.

Мотивът за най-малкия брат и намирането на божествен избраник

2 ч.

8.

Професиите на мъжа: кой може да стане „машиах”?

2 ч.

9.

Мъжът-войн (Върху материали от всички свитъци на Второзаконовата история)

3 ч.

10.

Давид и Йонатан, или древният близкоизточен мотив за приятелството между героични мъже

2 ч.

11.

Мъжката красота: конкретни измерения и алегоричен смисъл

2 ч.

12.

Обобщение на разглежданите проблеми

1 ч.

 

Форми и методи на оценяване: Всеки студент определя темата, по която ще напише изпитното си съчинение след индивидуални консултации. Работата се предава след завършване на лекционния курс (лично или чрез интернет) и получава оценка от преподавателя.

 

Литература:

 

Ивайло Найденов. Библейският Йона. С., 2008

Милена Кирова. Библейската жена. УИ, С., 2005

Милена Кирова. Литературният канон. Предизвикателства. УИ, С., 2009

Милена Кирова. Давид, Великия. История и мъжественост в Еврейската Библия. Сиела, С., 2011

Мони Алмалех. Светлината в Стария Завет. Кибеа, С., 2010

Мони Алмалех. Библейското магаре. Кибеа, С., 2012

Николай Шиваров. Екзегетика на Стария Завет. НБУ, С., 2005

Ян Асман. Мойсей Егихтянина. ЛиК, С., 2005