Възпитаници на МП „Литературознание”

 

ВИПУСК 2001/2002

 

mastersdegree

Ас. Еньо Стоянов

Асистент по теория на литературата в катедрата по теория на литературата и западноевропейска литература, СУ „Св. Климент Охридски”. Научни интереси: проблематика на литературната инвенция, принципи на конструиране на литературно-исторически наратив, проблеми на естетиката и философията на изкуството.

 

Таня Гергова

Автор на литературноисторически статии и рецензии . Съставител на сборника "Янко Янев. Безумие и свобода. Критика и есеистика" (2005).

 

 Мая Петрова

Работи в ЧГЕХП (Частна гимназия с езиков и хуманитарен профил) „Васил Златарски”.

 

 

ВИПУСК 2002/2003

 

Гл. ас. д-р Дарин Тенев

Редовен преподавател в катедрата по теория на литературата и западноевропейска литература, СУ „Св. Климент Охридски”. Защитава през 2008 г. докторска дисертация на тема „Фикционално конструиране на литературния образ (Модели на езиково опосредяване на фикционалния образ в литературата на модернизма)”.  Автор на множество публикации в областта на литературната теория в български и чужди издания.

 

Д-р Петя Абрашева

През 2008 г. защитава докторска дисертация на тема  „Повествователни модели в модерната проза. (Експерименталните романи на Вирджиния Улф: между изображението на “живота” и импресионистичната живопис)”. Литературен сътрудник в Института по литература към БАН

 

Емилиян Николов

Създател и главен редактор на уеб сайта за литература и хуманитаристика „Литературен клуб“. Автор на множество литературни рецензии и отзиви.

 

Петър Михайлов

Работил е като учител по български език и литература. Публикува литературоведски статии и литературна критика

 

Георги Илиев

Редовен докторант по теория на литературата в БАН. Работил е като литературен агент, редактор и преводач към различни издателства, сред които „Алтера” и „Сиела”.

 

ВИПУСК 2003/2004 г.

 

Гл. ас. д-р Кристина Йорданова

Редовен докторант, а след това преподавател в катедрата по българска литература, СУ „Св. Климент Охридски”. През 2008 г. защитава докторска дисертация на тема “Въображаемата жена. Граници на представите за жената в литературата и в културния живот между двете световни войни” .

Автор на множество литературно-исторически статии и рецензии. Литературен критик.

 

Виктория Кирилова

Свободен докторант в катедрата по теория на литературата и западноевропейска литература. Подготвя докторска дисертация на тема "Кантовото естетическо понятие вкус и "По следите на изгубеното време" на Марсел Пруст". Работи в МОМН като младши експерт

 

ВИПУСК 2004/2005

 

Д-р Галина Иванова

Редовен докторант в катедрата по теория на литературата и западноевропейска литература. През 2012 г. защитава докторска дисертация на тема  „Литературната рефлексия върху проблема за истината. (Истина и разбиране при Ницше, Хайдегер и Гадамер)” .

 

Леона Асланова

Автор на публикации от сферата на литературната теория. Работи като мениджър „Онлайн реклама”  в „Мобилтел”.

 

Димитър Сумерски

Автор на публикувани в литературния печат разкази. Работи като програмист в Хамбург, Германия.

…за мен годината в магистърската програма "Литературознание" беше най-хубавият и пълноценен период от студентските ми години.

 

Ваня Петкова

Автор на няколко учебни помагала, свързани с преподаването на български език и литература в средното училище.

 

Д-р Миглена Терзийска

Редовен докторант в катедрата по българска литература, СУ „Св. Климент Охридски”. През 2010 г. защитава докторска дисертация на тема "Въ-образеното слово в театъра и драматургията на Българското възраждане".

 

Златка Паскалева

Мениджър в литературна агенция „Антея”.

 

 

ВИПУСК 2005/2006

 

Д-р Мария Калинова

Редовен докторант в катедрата по Българска литература, СУ „Св. Климент Охридски”. Защитава през 2011 г. докторска  дисертация на тема „Литературната публичност и конструирането на фигурите на моралността”.

Редактор във в. „Литературен вестник”. Автор на стихосбирките "Окото" (2004) и "Подножието на вечерята" (2008). Лауреат на множество литературни награди.

 

Ас. д-р Камелия Спасова

Редовен докторант, а след това и преподавател в катедрата по теория на литературата и западноевропейска литература, СУ „Св. Климент Охридски”. Защитава през 2012 г. докторска дисертация на тема “Събитие и пример в порядъка на дискурсите за литературата. Проблемът за образцовата творба”която излиза и като книга под заглавие „Събитие и пример у Платон и Аристотел“, София: Литературен вестник, 2012. Редактор във в. „Литературен вестник”. Автор на стихосбирката „Парцел №17”. Лауреат на множество литературни награди.

 

Д-р Теодора Цанкова

Редовен докторант по западноевропейска литература в катедрата по теория на литературата, СУ „Св. Климент Охридски”.  През 2012 г. защитава докторска дисертация на тема “Портретът в литературата на модернизма (Оскар Уайлд, Джеймс Джойс, Хосе Мартинес Руис “Асорин”). Била е редактор на литературния сайт „Литклуб” и на рубрика „Нова хуманитаристика” в електронно списание Литернет. Работи като хоноруван асистент по западноевропейска литература и художествен превод в СУ. Превежда художествена литература от испански език, като сред преводите й се открояват „Книга на въображаемите същества” на Х. Л. Борхес, „Чемширово дърво” на К. Х. Села и „Бартълби и компания” на Е. Вила-Матас. Носител е на награда на Министерство на културата за принос в българската култура по случай 24 май (2009 г.) и на първа награда за превода на „Книга на въображаемите същества” на Хорхе Луис Борхес на конкурса на ФКНФ, посветен на 120-годишнината от създаването на СУ. Автор е на редица публикации в областта на литературната теория и история.

Магистратурата по литературознание беше интензивен период от живота ми, през който натрупаните в бакалавърската степен знания в областта на литературната теория и история рязко се повишаваха, а мисленето ми по въпроси на литературата се обогатяваше и променяше. Смятам, че стремежът на програмата към обвързване на литературата с други сфери на хуманитаристиката (кино, театър, музика, философия, социология и др.) е голямо предимство: това дава добър общ поглед върху разнопосочните проблеми на литературознанието, а този поглед ми помогна да конкретизирам и да поставя в контекст собствените си интереси.

 

Д-р Ангел Игов

Редовен докторант в катедрата по теория на литературата и западноевропейска литература, СУ „Св. Климент Охридски”. През 2012 г. защитава докторска дисертация на тема „Фикционални модели на града в съвременния британски роман: Иън Макюън и Мартин Еймис“.

Автор е на романа "Кратка повест за срама" (2011) и на два сборника с разкази: „Срещи на пътя” (2002) и „К.” (2006). Негови разкази са превеждани на английски, френски, унгарски, сръбски, хърватски и словенски език. Публикува във в.”Култура”,в. „Литературен вестник” сп. „Алтера”, сп. „Следва” и др.

 

Виктория Бешлийска

Автор на няколко учебни помагала, свързани с преподаването на български език и литература в средното училище. Работи като редактор в издателство „Егмонт България”.

 

ВИПУСК 2006/2007

 

Ас. Надежда Стоянова

Редовен докторант, а след това преподавател в катедрата по Българска литература, СУ „Св. Климент Охридски”. Работи над докторска дисертация на тема "Образи и употреби на времето в българската литература (Върху поезия и белетристика от 20-те и 30-те години на ХХ век)". Автор на множество публикации в областта на литературната история и критика.

 

Д-р Андрей Ташев

Редовен докторант и след това литературен сътрудник в Института по литература към БАН. През 2011 г. защитава дисертация на тема „Семиотични методи в българската хуманитаристика. Прагматизмът и Иван Саръилиев“. Автор на множество публикации в областта на литературната история и теория. Носител на наградата „Иван Евстратиев Гешов“ за най-млад учен на БАН през 2011 г.

Магистърската програма „Литературознание“ беше първото ми и единствено желание за магистратура и никога след това не съм съжалявал за този избор. Дисциплините, които изучавахме, бяха интересни и разнообразни, а програмата – чудесно структурирана. Най-ценна за мен обаче се оказа способността на преподавателите да ни провокират да мислим и да пишем – нещо, което се среща твърде рядко в образователната ни система. Получихме пълната свобода да изразяваме себе си. Обучението в магистърската програма „Литературознание“ ме издигна на качествено ново ниво както професионално, така и лично.

 

Яница Радева

Редовен докторант в катедрата по българска литература, СУ „Св. Климент Охридски”. Работи над дисертационен труд на тема „Времена и пространства в поезията на Иван Теофилов”. Автор на стихосбирките „Друг ритъм" (2003), “Кошерът на думите” (2012) и прозаичната книга „Бонбониерата” (2011). Носител на множество литературни награди. Автор на рецензии в периодичния печат – Литературен вестник”, Култура”.

Винаги съм давала МП "Литературознание" като пример за отговорна и действително даваща на магистрантите си необходимия оптимален товар от знания, които да ги подготвят за умела работа на литературното "поле". Считам тази МП за едно от най-добрите ми образователни решения. Тя дава много и много изисква, но накрая разбираш, че онова, което си получил е не само диплома, а нещо, което се отлива в едно общуване, докрай градивно и ползотворно.

Препоръчвам на всеки, предан на науката.

 

 

ВИПУСК 2007/2008

 

Сирма Данова

Редовен докторант в катедрата по българска литература, СУ „Св. Климент Охридски”. Работи над дисертационен труд на тема „Автотекстуалност и авторепрезентиране в творчеството на Пенчо Славейков”. Автор на рецензии и литературноисторически статии.

Интензивността на задачите в магистърската програма по литературознание те прави свободен да се самозадължиш докъдето можеш с литературата. Не е малко да се учи това за удоволствие, не е малко и да се усети литературознанието като професия със своята нищета и солидност. Спомням си тази година като усилие в разбирането и упражнение по писане и дори бързо писане, както и възможност що-годе да опознаваш собствената си мяра в литературата.

 

Божана Филипова

Редовен докторант в катедрата по теория на литературата и западноевропейска литература, СУ „Св. Климент Охридски”. Работи над дисертационен труд на тема “Трансформации на понятията “нова митология” и “фрагмент” в романа “Одисей” на Джеймс Джойс”.

 

Васил Василев

Редовен докторант в Института по литература към БАН. Автор на публикации в областта на литературната история и теория, както и на статии в сайта Православие.бг.

 

Випуск 2008/2009

 

Илвие Конедарева

Редовен докторант в катедрата по българска литература, СУ „Св. Климент Охридски”. Работи над дисертационен труд на тема „Тенденции в българския роман от 90-те години на ХХ в.”. Автор на рецензии и литературноисторически статии.

 

Велемира Иванова

Редовен докторант в катедрата по теория на литературата и западноевропейска литература, СУ „Св. Климент Охридски”. Работи над дисертационен труд на тема “Италия в английската литература от 19 век”.

 

Гергана Златкова

Редовен докторант в катедрата по теория на литературата и западноевропейска литература, СУ „Св. Климент Охридски”. Работи над дисертационен труд на тема

“Фентъзи прозата на Дж.Р.Р. Толкин, К.С. Луис, У. Ле Гуин. Мит, хроника, светоизграждане”.

 

ВИПУСК 2009/2010

 

Богдана Паскалева

Редовен докторант в катедрата по теория на литературата и западноевропейска литература, СУ „Св. Климент Охридски”.

 

ВИПУСК 2010/2011

 

Владимир Игнатов

Редовен докторант в катедрата по българска литература, СУ „Св. Климент Охридски”. Работи над дисертационен труд на тема „Войната в българската проза между двете световни войни: образи, трансформации, употреби”.

Магистърска програма "Литературознание" позволява многопосочност и системност във вглеждането и интерпретирането на явления в контекста на един от големите дялове на хуманитаристиката, какъвто е знанието за литературата. В нея се предлагат осведоменост, култура и свобода в подхода на студентите-магистри към отделните проблеми, което благоприятства тяхното индивидуално и професионално развитие.