История на българското игрално кино

Едносеместриален курс

 

Преподавател: проф. д-р Александър Грозев

 

Анотация на учебната дисциплина:

Курсът запознава студентите с историята на българското игрално кино. Представят се основните художествено-творчески процеси през отделните десетилетия. Чрез ключови за еволюцията на киното произведения, както и чрез основните творчески фигури – сценаристи, режисьори и оператори – се разглеждат проблемите и постиженията в сферата на драматургията, режисурата и пластическото решение на филмите. Анализират се връзките на киното с другите изкуства и тяхното влияние върху неговите художествени търсения.

Очаквани резултати:

Студентите ще имат изградена представа за основните тенденции и художествени процеси в българското кино, ще познават етапни произведения и творци, ще осмислят връзките на киното с другите изкуства, както и мястото на киното в социокултурните процеси.

 

Учебно съдържание

Тема:

Хорариум

1

Увод. Първи стъпки. Основни жанрове и творчески фигури. Филми.

2+1

2

Следвоенното кино. Процеси и филми.

2+1

3

Първи стъпки на киното след национализацията. Изграждане на нов модел за филмопроизводтсво: особености и последствия. Държавна политика в сферата на киното.

2+1

4.

Игралното кино от 50-те години. Жанрове, филми, творци.

2+1

5.

Конфликтът между творци и партийната политика в сферата на художественото творчество.

2+1

6.

Игралното кино през 60-те години. Търсения, филми, творци.

2+1

7.

Киното от 60-те години. Съвременността на екран.

2+1

8.

Миналото във филмите от 60-те години.

2+1

9.

 

Киното от 70-те години. Търсения, филми и творци.

2+1

10.

Съвременността на екран във филмите от 70-те години. Еволюция на художественото мислене. Етапни филми и тенденции.

2+1

11.

Миналото във филмите от 70-те години. Промяна на гледната точка и еволюция на езика.

2+1

12.

Телевизията и нейното влияние върху художествените търсения в киното. Литература и филмов процес.

2+1

13.

Киното през 80-те години. Тенденции, творци и филми.

2+1

14.

 

Документално и анимационно кино през десетилетията. Търсения, творци, филми.

2+1

 15.

Киното след политическите промени от края на 80-те години. Тенденции, творци и филми.

2+1

 

 

Изпит

  1. Писмена работа: анализ на филм от 60-те години.
  2. Писмена работа: анализ на филм от 70-те години.
  3. Писмена работа: анализ на филм от 80-те години.

 

Библиография

Основна:

 

* * * Българският филм и критиката. С, НИ, 197

* * * Избрани български сценарии. С., Български писател, 1977

* * * Избрани български сценарии. С., Български писател, 1979

* * * Избрани български сценарии. С., Наука и изкуство, 1961

* * * Избрани български сценарии. С., Български писател, 1971

* * * Сборник литературни сценарии. С., Български писател, 1967

Ганев,  Христо. Избрани произведения. Сценарии. С., Български писател, 1984

Грозев, Александър. Киното в България. Част 1 и 2. В. Търново: Фабер, 2011/16

Знеполски, Ивайло. Пътища и пътеки на българското кино. С, Наука и изкуство, 1972

Знеполски, Ивайло. Кинематографичният процес. Изграждане социалистическата култура на българското кино. С., Наука и изкуство, 1980

Игнатовски, Владимир. Филмовото десетилетие. С, Наука и изкуство, 1982

Кърджилов, Петър. 1897: Пристигането на киното. С.: Аргус, 2008

Милев, Неделчо. Българският исторически филм. С, Наука и изкуство, 1982

Михайловска, Елена. Националната културно-художествена традиция и българското кино.С, Наука и изкуство, 1985

Найденова, Вера, Дечев, Иван.  Актьори на българското кино. С, Наука и изкуство, 1972, 1975

Петрова, Виолета. Сянката на Лай: метаморфози на властта в киното. С., Титра, 2003

Радев, Въло. Изгубени пространства. С., Литературен форум, 2002

Халачев, Любомир. Художници с кинокамера. С, Д-р Петър Берон, 1988

Янакиев, Александър. Синема.bg. С., Титра, 2003

 

Допълнителна:

 

Brossard, Jean-Pierre. Aspects nouveaux du cinema bulgare. 1986

Cervoni, Albert. Les ecrans de Sofia. Paris, 1976

Holloway, Ronald. The Bulgarian cinema. Rutherford-Madison-Teaneck, 1986

Liehm, Mira and Antonin J. Liehm. The Most Important Art: Eastern European Film after 1945. Berkeley: University of California Press, 1977.

Micheli, Sergio. Il cinema bulgaro. Padova, 1971

Micheli, Sergio. Il cinema bulgaro degli anni settanta. Roma, 1979

Stoil, Michael J. Balkan Cinema: Evolution after the Revolution. 1979. Ann Arbor: UMI Research Press, 1982.

Veronneau, Pierre. Actualite du cinema bulgare. Montreal, 1978

Whyte, Alistair. New cinema in eastern Europe. London, 1971