Митологията на уестърна – естетика и политики на справедливостта и силата

Едносеместриален курс

 

Преподавател: проф. Стилиян Й. Йотов, дфн, Философски факултет, СУ

 

Анотация на учебната дисциплина:

Водеща е идеята, че един филмов жанр – уестърнът – постоянно се подхранва и дава нов живот на митове. Тези митове, най-малкото защото киното е сравнително ново изкуство, вече съществуват в наративна, дори в някаква литературна форма. В този смисъл обаче те нямат толкова пряко съответствие на нивото на фабулата, колкото лежат заровени като архетипове. Киното пък,  от своя страна, ги преразказва, цитира, транспонира ги между различни култури и – което е особено важно за този курс – съдейства за върху формирането на политическа психика, на мотивацията и на утопизма в съзнанието на публиката.

Настоящият курс не е посветен тясно или исторически на жанра уестърн, отбягва традиционните схеми на структуралисткия подход, който разкрива в него стабилни и прости схеми, също така се противопоставя на третирането му само като масова култура или политически инструмент.

На базата на подбрани теми курсът се спира на ключови теми, които черпят сила от митове и създават модели за постигане на индивидуална идентичност и на групов интегритет.

Очаквани резултати:

1. Осмисляне на митовете в уестърна, типологията и преноса на теми в различни епохи и култури.

2. Осъзнаване на явните и скрити послания на базата на отношението към закона в уестърна.

3.  Формиране на умения за естетически и политически анализ при тълкуването на уестърна.

 

Учебно съдържание

Лекционен курс

Тема:

Хорариум

1.

Теоретичният обрат през 50-те год. на ХХ в. в отношението към уестърна.

1.1.   Тематизираното на „Запада”: „девствената земя”, „градина или пустиня”, фронтиерите, Европа и Западът.

1.2.   Жанрът уестърн и нестихващият интерес на киното към него. Защо?

1.3.   Разказът като средство за социален интегритет и идентичност.

2

2.

Авторитетът. Кой трябва да управлява?

2

3.

Обсъждане и дискусия на филм, в който има напрежение между поколения, между бащинска власт и пълнолетие.

2

4.

Общност и различия. Реални и имагинерни общности. “Thatll be the day”.

2

5.

Обсъждане и дискусия на филм, в който изпъкват обществените различия и се проблематизира разпадът или сплотяването на общността.

2

6.

 Закон и ред. Факти и легенди. “When the legend becomes a fact, print the legend”

2

7.

 Обсъждане и дискусия на филм, в който се сблъскват силата на закона и правото на силата, но се набляга на и на рецепцията, на „историята на въздействието” на случилото се.

2

8.

 Труд и развлечения. Легитимни и нелегитимни дейности. “You show me an old cowboy, a young cowboy or an in between cowboy with more than a few dollars in his poke and I'll show a cowboy that stopped being a cowboy and robbed banksWell, let's rob us a bank… It'll be safer than getting married.

2

9.

 Обсъждане и дискусия на филм, в който се обръща внимание на труда. Кой труд е почтен, кой – рентабилен? Героизъм vs. труд: героят на труда и трудът на героя. Смисълът на забавленията и на „свободното време”.

2

10.

Неуместността на героя. Доведеното дете на своето време.

2

11.

 Обсъждане и дискусия на филм, в който героите не са на мястото си, след като е изтекло времето, за което са били предназначени.

2

12.

Употребата и злоупотребата с жените във уестърна. “You better not cut up nor otherwise harm no whores! Or I'll come back and kill every one of you sons-of-bitches.”

2

13.

Обсъждане и дискусия на филм, в който женската тема има или важно централно място.

2

14.

Културният пренос и уестърнът.

2

15.

Обсъждане и дискусия на филм, в който уестърнът черпи от друга култура или подхранва чужда култура.

2

 

Семинарни упражнения

Тема:

Хорариум

1.

Разпределение на темите.

1

2.

Червената река (1948): прожекция и дискусия.

2

3.

Търсачите (1956): прожекция и дискусия.

 

4.

Човекът, който застреля Либърти Валънс (1962): прожекция и дискусия.

2

5.

Бродяги (1971): прожекция и дискусия.

2

6.

Балада за Кейбъл Хоуг (1970): прожекция и дискусия.

2

7.

Непростимо (1992): прожекция и дискусия.

2

8.

Прах (2001): прожекция и дискусия.

2

 

Изпит

За всяка тема се определят двама дискутанти, които представят и обсъждат съдържанието и проблемите в предвидения от програмата филм.

Всеки студент завършва курса с писмена работа върху тема по избор от учебното съдържание.

 

Библиография

Bazen, The Western: or the American Film par excellence & The Evolution of the Western (chapters); What Is Cinema, vol. 2 Berkeley: University of California Press, 1971;

Neil Campbell, Post-Westerns: Cinema, Region, West, University of Nebraska Press, 2013;

Herb Fagen, The Encyclopedia of Westerns (The Facts on File Film Reference Library), 2003;

Peter A. French, Cowboy Metaphysics: Ethics and Death in Westerns, Rowman & Littlefield Publishers, 1997;

Howard Hughes, Once Upon a Time in the Italian West: A Filmgoer's Guide to Spaghetti Westerns, I. B. Tauris, 2005;

Howard Hughes, Stagecoach to Tombstone: The Filmgoers' Guide to Great Westerns, I. B. Tauris, 2007;

Jim Kitses, Horizons West: Studies in Authorship in the Western, 1969;

Jim Kitses, Horizons West: Directing the Western from John Ford to Clint Eastwood, 2007;

Susan Kollin, Captivating Westerns: The Middle East in the American West, University of Nebraska Press, 2015;

Jennifer L. McMahon and B. Steve Csaki, The philosophy of the western, : University Press of Kentucky, 2010

Sue Matheson, The Westerns and War Films of John Ford, Rowman & Littlefield Publishers, 2016;

Robert B. Pippin, Hollywood Westerns and American Myth: The Importance of Howard Hawks and John Ford for Political Philosophy, Yale University Press, 2010;

Gregg RickmanJim Kitses, The Western Reader, New York: Limelight, 1998

John L. Simons, Robert Merrill, Peckinpah's Tragic Westerns: A Critical Study, McFarland, 2011;

Gaylyn Studlar, Matthew Bernstein, John Ford Made Westerns: Filming the Legend in the Sound Era, 2001;

Paul Varner, Historical Dictionary of Westerns in Cinema (Historical Dictionaries of Literature and the Arts), The Scarecrow Press, Inc., 2008;

Will Wright, Six-Guns and Society, Berkeley: U of California Press, 1975;

Norris Wilson Yates, Gender and Genre: An Introduction to Women Writers of Formula Westerns, 1900-1950, University of New Mexico Press, 1995;

                                                                       

 

Дата:          10.05.2018                                                           Съставил: проф. дфн Стилиян Й. Йотов