Хенри Джеймс в киното

Едносеместриален курс

 

Преподавател: проф. д-р Мадлен Данова

Анотация на учебната дисциплина:

Целта на курса е да разшири и задълбочи познанията на студентите за един от най-коментираните автори в амерканската литература, считан за баща на американския модернизъм, Х. Джеймс, чрез задълбочен анализ на начините по които неговите произведения са използвани за основа на филми от 40-те години на XX в. до наши дни, чрез сравнение на старите и новите филмови версии на някои от най-добрите произведения на Х. Джеймс и чрез анализ на нарастващия интерес на филмовата индустрия към неговите работи през последните години.

Очаквани резултати:

Студентите ще могат да се запознаят с механизмите и дускурсите на съвременната масова култура в САЩ, както и с огромното разнообразие на интерпретативни подходи към романите и техните филмови версии през днес.

 

Учебно съдържание

Лекционен курс

Тема:

Хорариум

1.

Методи на изучаване на кинематографичните произведения

2

2.

Х. Джеймс и неговото творчество

4

3.

“Дейзи Милър” – интернационалната тема в творчеството на Х. Джеймс

4

4.

“Уошингтън Скуеър” – от мелодрама към психологически реализъм

4

5.

“Портретът на една дама” – начало на психологическия реализъм в творчеството на Х. Джеймс

4

6.

“Примката на призрака” – готически мотиви в творчеството на Х. Джеймс

4

7.

“Крилете на гълъбицата” – символизъм и митотворчество в последните романи на Х. Джеймс

4

8.

Автобиографични елементи в творчеството на Х. Джеймс

4

 

Семинарни упражнения

Тема:

Хорариум

1.

Методи на изучаване на кинематографичните произведения

2

2.

Х. Джеймс и неговото творчество

4

3.

Новелата “Дейзи Милър” и филмът “Дейзи Милър

4

4.

Романът “Уошингтън скуеър” и филмите “Наследничката” и “Уошингтън скуеър”

4

5.

Романът “Портретът на една дама” и филмът “Портретът на една дама”

4

6.

Новелата “Примката на призрака” и филмът “Невинните”

4

7.

Романът “Крилете на гълъбицата” и филмът “Крилете на гълъбицата”

4

8.

Разказите “Олтарът на мъртвите” и “Звярът в джунглата” и филмът “Зелената стая”

4

 

Изпит

Всеки студент написва и представя курсова работа по избрана от него тема в рамките на учебната програма на курса. Оценката се формира въз основа на участието в тематичните дискусии, съдържанието и представянето на курсовата работа.

 

Библиография

 1. Bloom, Harold (ed.), Modern Critical Views: Henry James, New York: Chelsea House Publishers, 1987 
 2. Bradbury, Nicola, Henry James: The Later Novels, Oxford: Clarendon Press, 1979
 3. Danova, Madeleine, The Jamesiad. Between Fact and Fiction: the Postmodern Lives of Henry James, Sofia: Polis, 2011
 4. Duperray, Annick, Echec et écriture. Essai sur les nouvelles de Henry James, Publications de l'Université de Provence, 1993
 5. Fogel, Daniel Mark (ed.), A Companion to Henry James Studies, Westport, CT: Greenwood Press, 1993 
 6. Jonathan Freedman (ed.), The Cambridge Companion to Henry James, Cambridge: Cambridge University Press, 1998
 7. Johnson, Kendall, Henry James and the Visual, Cambridge: Cambridge University Press, 2007
 8. McGurl, Mark, The Novel Art: Elevations of American Fiction after Henry James, Princeton: Princeton University Press, 2001
 9. Rivkin, Julie, False Positions: The Representational Logics of Henry James's Fiction, Stanford: Stanford University Press, 1996 
 10. Tredy, Dennis, Annick Duperray and Adrian Harding (ed.), Henry James's Europe: Heritage and Transfer, Cambridge: Open Book Publishers, 2011 
 11. Wagenknecht, Edward, The Tales of Henry James, Ungar Pub Co, 1984 
 12. Yeazell, Ruth (ed.), Henry James: A Collection of Critical Essays, Pearson, 1993