Популярната култура на САЩ: текст и образ

Едносеместриален курс

 

Преподавател: проф. д-р Корнелия Славова

 

Анотация на учебната дисциплина:

Целта на курса е да изследва начините, по които популярната култура се произвежда, разпостранява и възприема в съвременната глобална епоха. Тя оказва влияние върху нас по множество начини: като налага стереотипи и модели за подражание или като определя избора на роли и определена идентичност. Анализира се въздействието на популярната култура върху различни социални и културни аспекти на формирането на съвременната хибридна идентичност по линия на расова/етническа принадлежност, класа, пол, възраст и други.

Курсът включва обзор на основните теоретични подходи в дефинирането и изследването на популярната култура. Обект на анализ са разнообразни по форми и жанрове текстове. Наред с тях, поради централното значение на визуалната култура в постмодерното общество, са включени анализи на различни проявления на визуалното в медиите, рекламата, видеото, телевизията, както и филмовото изкуство.

Специално внимание се отделя на влиянието на американските митове върху българската среда и тяхната рецепция, като част от общия процес на глобализация. Като част от изпита студентите анализират конкретни примери на навлизане на американската популярна култура в България през последните десетилетия.

Очаквани резултати:

Студентите ще познават традиционни и съвременни образци на американската популярна култура, теоретични и изследователски подходи към нея, различни гледни точки „за” и „против”, формирали се в хода на нейното разпространение и възприемане в други части на света. Така, редом с опознаването на нейните естетически, социални и психологически измерения, те ще придобият и умения за критическото ѝ осмисляне и интерпретиране в нейния диалог с други култури.

 

Учебно съдържание

Лекционен курс

Тема:

Хорариум

1.

Дефиниране на понятието „популярна култура” и различни подходи в нейното изучаване: структурализъм, феминизъм, постмодернизъм и други

2

2.

Репрезентация на значението в културологичен план: семиотичен подход

2

3.

Постмодернизмът и културата на консуматорското общество: удоволствие и алиенация

2

4.

Реклама и стереотипно репрезентиране

2

5.

Репрезентация на другостта: расови и класови различия

2

6.

Иконотворчество: идоли на популярната култура

2

7.

Масмедии и популярна култура: телевизията.

2

8.

Популярната култура и репрезентации на пола.

2

9.

Кино за масово потребление: Холивуд.

2

10.

Популярната музика.

2

11.

Популярната литература: жанрове и образи.

2

12.

Технокултурата: дигиталната книга.

2

13.

Глобализация и американизация.

2

14.

Представяне на портфолио от студентите с материали от масовата култура на САЩ и нейната рецепция в България

 

4

 

Семинарни занятия

Тема:

Хорариум

1.

Създаване на американските митове – дискусия върху филма “The Ad and the Ego”

2

2.

Анализ на текстовете „Митът днес” и „Реторика на образа” от Ролан Барт, „Развитие на измамния образ” от Ж. Бодрияр и на типичните символи на американската масова култура (кока-кола, Марлборо и други)

2

3.

Анализ на текстовете „Джинсова култура” от Ж. Бодрияр, „Обличането на Америка в джинси” от Дж. Фиск, „Колелата на мита: променящия се образ на съвременната кола” от А. Уерник и на символите на индустриалната култура: колата и модата

2

4.

Анализ на текстовете „Закодиране и декодиране” от Ст. Хол, „Рекламата – магическата система” от Р. Уилямс и на подбор от печатни и електронни реклами

2

5.

Анализ на текстовете „Дълбока структура на стереотипите” от С. Гилман, „Ние, барбитата” от Е. Прейджър и обсъждане на филма „Направи каквото трябва” от Спайк Лий

2

6.

Анализ на идолите на американската култура от областта на спорта (Пол Робсън), шоубизнеса (Тина Търнър) и политиката (Джон Кенеди) и на текстовете „Америка” от Ж. Бодрияр и „Епохата на шоубизнеса” от Н. Поустман

2

7.

Анализ на текстовете „Медия и смисъл” от М. Маклуън и “Разчитане на телевизионните програми” от Дж. Фиск и анализ на телевизионни програми: тоукшоу и Реалити ТВ.

2

8.

Анализ на сапунени сериали („Дързост и красота”) и репрезентация на женски стереотипи, както и на текстовете „В търсене на бъдещето в днешните сапунени сериали” от Т. Модлески и „Сапунени сериали и утопия” от Ч. Герати

2

9.

Анализ на текста: “Структура на мита и структура на уестърна” от У. Райт и обсъждане на филма “Шейн”

2

10.

Анализ на МТV и на текстовете „Рок водевил” от Х. Брубах, „Мадона: бялата господарка или сестра на чернокожите” от бел хукс, „МТV – люлка на постмодерните звезди” от Л. Гросбърг и на клипове на Мадона, Майкъл Джаксън и други

2

11.

Анализ на „Функции на четенето на розови романи” от Дж. Радуей и на романи от Джаки Колинс и Барбара Картланд

4

12.

Анализ на текстовете „Електронната дума” от Р. Ланхам, „Гутенбергова елегия: съдбата на четенето в епохата на електронната култура” от Свен Биркетс и анализ на компютърен роман

4

13.

Анализ на текста „Глобално и локално” от С. Хол и на примери на навлизане на американската масова култура в България.

2

 

Конспект за изпит

 1. Понятието „популярна култура” и различни подходи в нейното изучаване.
 2. Семиотичен подход.
 3. Постмодернизмът и културата на консуматорското общество.
 4. Реклама и стереотипи.
 5. Представяне на другостта: расови и класови различия.
 6. Иконотворчество: идоли на популярната култура.
 7. Масмедии и популярна култура: телевизията.
 8. Популярната култура и репрезентации на пола.
 9. Кино за масово потребление: Холивуд.
 10. Популярната музика.
 11. Популярната литература: жанрове и образи.
 12. Технокултурата: дигиталната книга.
 13. Глобализация и американизация.
 14. Американската популярна култура в България.

 

Библиография

Забележка: Задължителната литература е упомената към всяка отделна тема в семинарните упражнения.