Филмовият сценарий – теоретични и практически аспекти

Едносеместриален курс

 

Преподавател: проф. д-р Светослав Овчаров

 

Анотация на учебната дисциплина:

Предлаганият курс има за цел да запознае студентите с базови понятия на сценарната работа. Ще бъдат разгледани историческото развитие на филмовия сценарий, развитието на филмовия език, компонентите на драматургичната структура, методите за изграждане на филмово действие.

Редом с теоретичната и историческата информация, студентите гледат и анализират заедно с преподавателя конкретни откъси от филми в различни жанрове. След това получават и изпълняват практически задачи, свързани с отделните компоненти на работата по написване на сценарий.

Очаквани резултати:

Студентите придобиват теоретични и практически познания за писането на сценарии за документални и игрални филми. Те опознавата етапите на изграждане на сценарий за кратък документален и игрален филм. Така те придобиват базови умения за създаването на филмов сценарий.

 

 

Учебно съдържание

Тема:

Хорариум

1.

Генезисът на филмовия сценарий. Фотография и движеща се фотография. Театрална драматургия и драматургия за кино. Вестникарският подлистник и илюстрованите вестници като „прадеди” на телевизионния сериал.

2

2.

Сценарият в различните видове кино. Сценарий на документални и „квазидокументални” филми. Сценарий за игрално кино. Сценарий за анимационно кино.

2

3.

Кино и телевизионна публицистика. Пропаганда и идеология в киното. Истина и фалшификация.

2

4.

 Еволюция на изразните средства и филмовия език, погледнати през призмата на сценария и на режисурата.

2

5.

 Структурообразуващи елементи на сценария: сцени и епизоди. Кадърът – „основната клетка” на филма.

2

6.

Драматургичен конфликт. Структура и композиция. Обстоятелства, които пораждат конфликта, нарастване на конфликта, временно намаляване на напрежението, връхна точка,  финал.

2

7.

Етапът на проучване – в документалното и в игралното кино – специфични особености. 

2

8.

Анотация или Идея. Развитие на идеята в игрален и документален филм. Работа върху чужда идея.  Синопсис. Работа с драматургични консултанти. Трийтмънт. Професии, ангажирани в усъвършенстването на драматургичния текст.  Работа в съавторство.

2

9.

Сценарий според традициите на различните филмови школи. Руски модел. Европейски модели. Американски модел. Българският опит.

2

10.

Протагонист и антагонист. Главни и второстепенни персонажи. Изграждане на характери.

2

11.

Диалог. Речева характеристика. Гегове.

2

12.

Проблемите на жанра. Комедии, мелодрами, драми. Екшън и съспенс. Мюзикли и „гранични” жанрове.

2

13.

Сценаристът – разказвач на истории и\или мислител.

2

14.

Сценаристът, режисьорът и публиката.

2

15.

Етиката в документалното и игралното кино.

2

 

Филмография

 1. „Светлините на града” реж. Чарли Чаплин
 2. „Балът” реж. Еторе Скола
 3. „Трупата” реж. Тео Ангелополус
 4. „Хана и нейните сестри” реж. Ууди Алън
 5. „Незавършена пиеса за механично пиано” реж. Никита Михалков
 6. „Апартаментът” реж. Били Уайлдър
 7. „Не тъгувай!” реж. Георгий Данелия
 8. „Бебето на Розмари” реж. Роман Полански
 9. „Жул и Жим” реж. Франсоа Трюфо
 10. „Нанук от севера” реж. Робърт Флаерти
 11. „Триумф на волята” реж. Лени Рифенщал
 12. „Дневна красавица” реж. Луис Бунюел
 13. „Пиета” реж. Ким Ки Дук
 14. „Инспекторът и нощта” реж. Рангел Вълчанов
 15. „Авантаж” реж. Георги Дюлгеров