Теория и практика на филмовия превод

Едносеместриален курс

 

Преподавател: Златна Костова

 

Анотация на учебната дисциплина:

Курсът е с теоретична и практическа насоченост и цели да запознае курсистите с основните правила и изисквания при филмовия превод за дублаж и субтитриране. Съществува важна и основна разлика между двата вида превод. Съществуват добри и лоши примери за двата вида превод на филми - и двата ще бъдат представени на студентите и ще станат обект на обсъждане.

Какво е най-важното при превода на филми и сериали? Отличното владеене на кой език е по-важно? Защо едни продукции предпочитат субтитри, а други дублаж? Какви са критериите за добър субтитър? Какви са критериите за добър дублаж? Кой може да бъде дублажист? Това са само част от темите, които ще бъдат обсъждани по време на курса. Курсът ще има много извънаудиторни занимания, което ще задържи трайния интерес на студентите и ще ги мотивира допълнително за заниманията им в тази дисциплина.

 

Предварителни изисквания:

Отлично владеене на английски и български език.

 

Очаквани резултати:

Очаквам курсът да подготви добре мотивирани и добре обучени преводачи на филми и сериали както за дублажа, така и за субтитриране. Очаквам, при кандидатстване за работно място с такава дейност, студентите да покажат професионални знания и умения и да бъдат оценени за добрата си работа.

 

Учебно съдържание

Лекционен курс

Тема:

Хорариум

1.

Преводът на филми – въведение

2

2.

Преводът на филми и преводът на художествена литература

2

3.

Специфика на филмовия превод (част 1)

2

4.

 Специфика на филмовия превод (част 2)

2

5.

 Игрални филми/ късометражни филми/ анимационни филми

2

6.

 ТВ сериали

2

7.

 Видео/ Платформи за филми/ Авторско право (част 1)

2

8.

Видео/ Платформи за филми / Субтитриране    (част 2)

2

9.

 Ролята на субтитрите като "патерица"

2

10.

Добри и лоши субтитри

2

11.

Техническо изпълнение на субтитрите

2

12.

Субтитрите във филмово заснетите театрални постановки

2

13.

Дублаж – същност/ характеристики/ изисквания към преводача

2

14.

Изисквания към актьорите-дублажисти

2

15.

Накъде след този курс?

2

 

Семинарни упражнения

Тема:

Хорариум

1.

Сравнителен превод на откъс от книга и епизод от сериал по същата книга

1

2.

Сравнителен превод между книга и пиеса по същата книга

1

3.

Разлики и прилики в три отделни произведения с една и съща основа

1

4.

 Анимационни късометражни филми - 1 час

1

5.

 Анимационни късометражни филми - 2 час

1

6.

 Работа с епизоди от ТВ сериала "Ало! Ало!"

1

7.

 Работа с епизоди от ТВ сериала "Ало! Ало!"

1

8.

Работа с епизоди от ТВ сериала "Ало! Ало!"

1

9.

 Дублаж - студио - субтитри - екран

1

10.

 Дублаж - студио - субтитри - екран

1

11.

 Посещение на пиеса/филм - обсъждане - сравнение - изводи  ("Палачи")

1

12.

 Курсова работа върху "Палачи" на Мартин Макдона - обсъждане

1

13.

 Изготвяне на субтитри за филмираната версия на пиесата "Палачи"

1

14.

 Изготвяне на субтитри .....

1

15.

Техническата страна на субтитрирането

1

 

Конспект за изпит:

Изпитът е практически и се състои в превод от двата вида на откъси от следните източници:

  1. Филми със субтитри във видео формат – анимационни късометражни филми от платформата YouTube
  2. Филми с дублаж във видео формат - "Ало! Ало!"
  3. Текстът на филмираната пиеса "Палачи" и епизоди от сериала "Ало! Ало!" и/или анимационните късометражни филми

 

Библиография:

  1. "Ало! Ало!" - ТВ сериал на BBC - определени епизоди
  2. "Ало! Ало!" - пиесата, написана по сериала "Ало! Ало!" и книгата "Военните дневници на Рене Артоа"
  3. "Палачи" - филмираната пиеса на Мартин Макдона - текст на български и английски