Изучавани дисциплини - МП "Интерпретативна антропология" (нефилолози) 

 

Срок на обучение: 3 семестъра

Форма на обучение: редовна

 

Учебен план

 

Програмата е насочена към студенти, придобили бакалавърска или магистърска степен в нефилологически специалности в СУ „Св. Климент Охридски“ или в други университети в страната и чужбина. За да получат същата квалификация като притежаващите филологически степени, магистрантите неспециалисти изучават един допълнителен – трети – семестър с общофилологически курсове.

 

arts

 

Дисциплини

Часове / Кредити

Семестър

Увод в общото езикознание

30 / 2

3

Увод в литературната теория

30 / 2

3

Културна антропология на българите. Български фолклор

30 / 2

3

Възрожденска литература

60 /3

3

История на българската литература от Освобождението до Втората световна война

90 / 3

3

Съвременна българска литература

60 / 3

3

 

 

Останалите курсове са същите като за филолози и се изучават в първите два семестъра на обучението.