Възпитаници на магистърската програма за нея

 

talking-to-the-teacher

 

 

Дафина Каракашева

 

Взех решението да посветя своите знания и личностни качества на каузата, наречена „Просвета”. Имах силно желание да бъда вдъхновявана от успехите на ученици и мотивирана от затрудненията им, за да бъда техен партньор и учител, който им помага да ги преодоляват. Затова и записах магистратурата „Образованието по български език и литература в средното училище”. Далеч от абстрактните дисциплини и неясни формулировки, тази магистърска степен се отличи с много динамика. Работният процес се осъществяваше в компактна група, в обстановка на непринудено общуване и постоянни творчески дискусии. Оказа се мястото, в което имаш свобода за избор и вземане на решения, където да изясниш своята лична философия за образователния процес, да оформиш и придобиеш ясен преподавателски почерк и не на последно място – да получиш навременна и адекватна обратна връзка от опитни специалисти. Ежедневното разискване на казуси от реалната практика усъвършенства уменията за взимане на добре обмислени и отговорни решения в учебна среда и насърчава разчупването на традиционните методически концепции. Вярвам, че това е една от специалностите, които дават попътен вятър на хората със свежи идеи и разгръщат личностния потенциал. Вярвам, че част от позитивната промяна в българската образователна система започва именно от аудиториите на Факултета по славянски филологии и магистърска програма „Образованието по български език и литература в средното училище”! 

 

Радостина Трифонова ( Мюнхен)

 

Защо записах тази програма? Преподавам български език извън България. За мен е от изключително значение да имам “жива връзка” със съвремените тенденции в образованието и продължа личното си професионално израстване. В тази връзка избрах програмата, която дава възможност за задочно академично обучение. Комбинацията от предложените курсове, изключително високото ниво на компетентност от университетски преподаватели, възможността да се организират курсовете съвместно с работата, са причини програмата да се радва на интерес за българистите извън България.

 

Какво ми дадоха заниманията в курсовете? На първо място заниманията обогатиха и разшириха знанията ми. Редом с това се запознах с колеги, с които и до днес обменяме идеи и добра практика. Имах уникалната възможност да обсъждам “горещи” теми /като писането на български с латиница/, специфични проблеми /като влиянието на двуезичието в усвояването на български/ със специалисти. Невероятният контакт и личната грижа на преподавателите са основната причина за добре свършената работа - в рамките на предвиденото време да се защити и магистърската теза. На това място държа да изразя своята благодарност към ръководителя на програмата - проф. Ангелова. Нейната динамична, директна и продуктивна подкрепа доказаха, че оптимизмът и доброто желание “отварят” нови хоризонти. Сигурна съм, че всички нейни студенти ще се присъединят към думите ми.

 

Кои курсове спечелиха моите предпочитания? Комуникативно-прагматично образование на български език, педагогическа диагностика, съвременна българска литература, национална литература и история, типологическа характеристика на българския език и идентичност, дискурсът и текстът на ученика - списъкът не е изчерпателен. Предпочитанията ми са ръководени от прагматични причини - възможността да се приложи новото знание, стратегия, методология и придобит нов поглед в ежедневната ми учителска практика.

 

Каква магистърска теза защитих, за да завърша? Тезата за магистърска работа предвиждаше сравнителен анализ на стандартизирания тест за четене с разбиране PIRLS между постиженията на децата в България и връстниците им, изучаващи български език в системата на Европейските училища. По-конкретно участие в експерименталната част взеха ученици от Брюксел, Люксембург, Варезе и Мюнхен.

 

Каква е моята реализация, след като завърших Програмата? Моята работа не се промени, но се разшири - имам нови класове, работим върху адаптирана програма за изучаващите български език извън България.

С какво се занимавам в момента? Преподавам /както и преди/ български език и литература в Европейското училище в Мюнхен.

Ще препоръчам ли на други, които се интересуват, да запишат тази програма? Категорично да! Вече съм го и правила - две мои колежки също записаха и завършиха предложения курс.

 

Николай Метев, докторант към Катедрата по методика на Факултета по славянски филологии

 

Изборът на магистърската програма „Образованието по български език и литература в средното училище” за мен беше продиктуван от интереса ми към учителската професия и желанието да осмисля по-добре начините за преподаване и учене на език и литература. Заниманията в курсовете ми дадоха много: навлизане в различни изследователски полета (което не би могло да стане в ограничения брой часове по методика в бакалавърската степен), представа за значението на теорията при подготовката за практиката и за връзките между двете, развиване на умения за писане по научен проблем. Но и нещо друго, което е не по-малко важно: разговори в много позитивна и градивна атмосфера, непосредствен контакт с преподавателите, които бяха готови да споделят опита си и заедно с това да си сътрудничат със студентите.

 

Всеки от курсовете в магистърската програма имаше свое значение. Моите предпочитания спечелиха курсовете „Образоващото педагогическо общуване. Дискурсът и текстът на ученика” на проф. А. Дамянова, „Системно езиково и комуникативно-прагматично образование по български език” на проф. Т. Ангелова, „Дискурсът на методическите изследвания” на проф. А. Петров, „Историографски парадигми и версии на литературни истории” на проф. Р. Йовева, „Методологии на четене и литературнообразователни модели” на проф. М. Герджикова, „Типологическа характеристика на българския език и българската идентичност” на доц. К. Алексова. Наред с пряко ориентираните към методиката дисциплини има и такива, които са с научноизследователски профил (както езиковедски, така и литературоведски). Именно това разнообразие направи магистърската програма интересна за мен, а и създаде предпоставки за бъдеща реализация в различни посоки.

 

Защитих магистърска теза на тема „Едно ново пътуване. Как да разбираме времето и пространството в словото? (Помагало по литература за 5. клас)”. Имах възможност да подготвя свой проект с практическа насоченост в любопитна за мен област.

 

След завършване на магистърската програма работих като учител по български език и литература, а в момента съм докторант в Катедрата по методика.

Бих препоръчал на всички, които се интересуват от същността на образованието и от съвременните предизвикателства пред него, да запишат тази магистърска програма! Вярвам, че тя може да укрепи мотивацията им за работа както в училище, така и в специализираната научна област.