Прием

в магистърските програми на ФСлФ за учебната 2019/2020 г.

(Първо неофициално класиране)

за места държавна субсидия

 

Обявеното класиране е неофициално. На 24 септември ще излезе официална Ректорска заповед за резултатите от първото класиране.  Записването на приетите студенти ще стане на 25, 26 и 27 септември 2019 г. в 215 стая.

Молим всички кандидати, които не са се класирали на първото класиране, да изчакат второто. ФСФ очаква още места за държавна поръчка. 

На 30.09 ще бъде обявено второто неофициално класиране на сайта на факултета.

На 07.10 ще излезе официалната Ректорска заповед за второто класиране за незаетите места за държавна поръчка, както и за местата за обучение срещу заплащане. Студентите ще могат да се записват в периода 8-11 октомври в 215 стая.

 

Специалност “Българска филология”

Редовно обучение, Държавна поръчка

 

Програма "Литературознание"

Специалисти

 1. Теодора Върбанова
 2. Ния Павлова
 3. Селена Йорданова

                                                                                                 

Програма „Лингвистика – езикова система и речеви практики”

Специалисти:

 1. Иванина Благолажова

 

Програма "Интерпретативна антропология"             

Специалисти

 1. Лора Хараламбиева  
 2. Мартина Маринова

 

Програма "Компютърна лингвистика. Интернет технологии в хуманитаристиката"

Специалисти

 1. Красимир Гегов
 2. Магдалена Томова

 

Програма „Старобългаристика”

Специалисти

 1. Здравко Ловчалиев
 2. Мария Янкова

 

Програма „Литература, кино и визуална култура”

Неспециалисти:

 1. Християна Йотова
 2. Мария Сотирова
 3. Кристина Беломорска
 4. Марина Желева

                                                                                        

Програма „Образованието по български език и литература в средното училище”

Специалисти:

 1. Стоянка Лискова
 2. Веселин Кюмюрев

 

Програма „Преводач-редактор”

Специалисти:

 1. Яна Николова
 2. Гергана Йорданова
 3. Кристина Иванова
 4. Дарена Желязкова
 5. Кристина Вълчанова
 6. Боряна Братоева
 7. Симеон Кайнакчиев
 8. Симона Николова
 9. Стоянка Германова
 10. Елена Йонина

 

Неспециалисти:

 1. Магделия Шугова
 2. Габриела Манова
 3. Мария Иванова

 

Програма „Трансгранична българистика”

Специалисти

 1. Деница Карадачка

 

 

Специалност „Руска филология”

Държавна поръчка

 

Програма „Език. Култура. Превод”

Специалисти:

 1. Даная Парушева
 2. Марина Чернева

 

Програма „Руска литература, култура и художествен превод”

Специалисти:

 1. Йоанна Цекова

 

 

Българска филология, Задочно обучение

Държавна поръчка

 

Програма „Старобългаристика”

Специалисти:

 1. Стефан Аврамов

 

Програма „Образованието по български език и литература в средното училище”

Специалисти:

 1. Елка Борисова
 2. Аделина Кюнчарска
 3. Вили Малчева
 4. Петя Низамова
 5. Ема Бошнакова

 

Програма „Трансгранична българистика”

Специалисти:

 1. Бояна Ангелова

 

 Магистърски програми