Събеседвания за прием в магистърски програми

 16.09.2022 г., Ректорат на СУ

 

 

МП „Преводач-редактор“:

10:00 часа, к. 247А

 

МП „Лингвистика“:

11 часа, 143 каб.

 

МП „Литературознание“:

10 ч., 146 каб.

 

МП „Литературата – творческо писане“:

13 часа, 145 каб.

 

МП „Трансгранична българистика“:

10.00 ч., каб. 139А

 

МП „ОБЕЛСУ:

14.00 ч., каб. 247А

 

МП „Литература, кино, визуални изкуства“:

15 ч. , 155 каб. 

 

МП "Компютърна лингвистика. Интернет технологии в хуманитаристиката":

11 ч., каб. 138А

 

МП "Интерпретативна антропология":

10.00 часа, 138 каб.

 

МП „Език и културно пространство“:

11.30, 119 каб.

 

МП Старобългаристика

16 ч., 144 каб.  или в Zoom на:

https://us04web.zoom.us/j/73965005178?pwd=WOh7VvEeKxXJWvvMwv1Db5P3nV73Gv.1

Meeting ID: 739 6500 5178 

 

МП "Опазване на българското културно наследство":

17 ч., каб. 144  или в Zoom на:

Join Zoom Meeting

https://us04web.zoom.us/j/79102510156?pwd=25vYZHstBNnLB4K5tfsSYadc18CgYI.1

Meeting ID: 791 0251 0156

 

МП „Език. Култура. Превод“:

11 ч., 126 каб. 

 

МП „Руска литература“:

10.30 ч., 130 каб.