students-college

 

ДАТИ ЗА ИЗПИТНАТА СЕСИЯ

на студентите от специалност Българска филология, задочно обучение,

м. ноември – декември 2018 г.

 

 

1 курс

Теория на литературата - гл. ас. д-р М. Байтошева, 19.11.2018 /променена дата/, 11 ч., каб. 155

Общо езикознание  - доц. д-р А. Мирчева,  1.12.2018, 11 ч., каб. 134

Културна антропология на българите. Български фолклор - гл. ас. д-р М. Илчевска, 24.11. 2018, 14 ч., 160 ауд.

Езикова култура - доц. д-р В. Миланов, 15.12.2018, 10 ч., 139 А

 

2 курс

Старобългарски език - проф. д-р А .Бояджиев, 1.12.2018., 9 ч., каб. 144

Руска литература на 19 век - гл.ас. д-р  Р. Парашкевова, 24.11.2018, 9.30 ч., каб. 129

Старобългарска литература – доц. д-р М. Йонова, 20.12.2018, 11:00 ч. , каб. 144

 

3 курс

Диалектология на българския език -  проф. д-р Вл. Жобов, 24.11.2018, 10 ч., каб. 143

Сравнителна граматика на славянските езици - доц. д-р В. Гешев, 17.11.2018, 9 ч., каб. 154

Литература на Българското възраждане - гл.ас. д-р Н. Александрова, 28.11.2018, 13 ч., каб. 138

 

4 курс

Славянски литератури - гл.ас. д-р  Е. Христова, 1.12.2018, 10 ч., каб. 156

Педагогика - гл.ас. д-р Г. Георгиева, 18.11.2018, 10 ч., ауд. 159

Българска лексикология – доц. д-р Н. Сталянова, 10.11.2018, 10 ч., каб. 139А

 

5 курс

История на българския език - проф. д-р М. Димитрова, 15.11.2018, 9 ч., каб. 144

Методика на обучението по литература /МОЛ/-проф. дпн А. Дамянова, 1.12.2018,  10 ч., каб. 247 А

 

СИД

Руски език – ас. Л. Павлова, 30.11.2018, 14 ч., 127 каб. /променена дата/

Сръбски и хърватски език – Н. Радованова, 17.11.2018 г., 10 ч., ауд. 159

Дидактически процедури за оценяване в обучението по български език - проф. д-р Т. Ангелова - 24.11.2018, 10 ч., каб. 126А

Формално описание на простото изречение“ – 1.12.2018, 10 ч., каб. 143 - проф. д-р Й. Тишева

Съвременни концепции за литературно образование в средното училище.

Културологичен и компетентностен подход- гл. ас. д-р Л. Берковска – 5.12.2018 г., 9 ч., каб. 126А

Българи и източни славяни през Средновековието и Възраждането - културни взаимодействия – доц. д-р Ил. Чекова – 17.11.2018, 9 ч., каб. 130

Публична реч - доц. д-р Н. Сталянова, 10.11.2018, 10 ч., каб. 139А