СИД-ове за зимния семестър на 2020-2021 г.

 

Българска филология (редовно обучение)

 

Избираеми дисциплини само за първи курс

 1. Старогръцки език
 2. Славянски език: полски език, чешки език, сръбски и хърватски език, словашки език, украински език, словенски език
 3. Руски език

Избираеми дисциплини за 2,3 и 4 курс

 1. Доц. д-р Венета Савова, дфн Росен Малчев, Вяра и култ: памет за ранните български светци (св. Климент Охридски, св. Иван Рилски Чудотворец, св. Йоан Владимир, княз Български)
 2. Проф. д-р Андрей Бояджиев, Старобългарската глаголица
 3. Проф. дфн Искра Шомова-Христова, Антични сюжети в литературата и киното
 4. Проф. дфн Вася Велинова, Въведение в славянската кирилска палеография
 5. Проф. д-р Ангел Ангелов, Социолингвистика
 6. Гл.ас. д-р Ласка Ласкова, Логиката в лингвистиката – 2 част
 7. Доц. д-р Дарин Тенев, Литература и биология
 8. Проф. д-р Ангел Петров, Дискурс и дискурсна компетентност
 9. Гл.ас. д-р Биляна Борисова, Литературата и градът
 10. Доц. д-р Мирена Пацева, Словното ударение в българския език

 

Избираеми дисциплини с педагогическа насоченост*

 1. Проф. д-р Владимир Атанасов, Образование и мултикултурализъм
 2. Проф. д-р Ангел Петров, Дискурс и дискурсна компетентност

 

Руска филология

 

Студентите от първи курс не избират СИД-ове

 1. Доц. д-р Красимира Петрова, Приложна лингвистика (работа с електронни езикови ресурси)
 2. Доц. д-р Силвия Петкова, Съвременният политически дискурс и проблемите на превода (задължителен за студентите от преводаческия профил), за III курс
 3. Доц. д-р Силвия Петкова, Руската разговорна реч: семантика, прагматика, превод (задължителен за студентите от преводаческия профил), за IV курс

 

Избираеми дисциплини с педагогическа насоченост*

 1. Д-р Росица Хаджигеоргиева, Автентичният текст в помощ на обучението по руски език

 

*Студентите от специалностите БФ, СФ (избрали педагогическия модул) и РФ, обучаващи се по учебните планове до 2017-2018 г. трябва да наберат за целия курс на обучение поне една избираема дисциплина с педагогическа насоченост.

Студентите, обучаващи се по учебните планове от 2017-2018 г., трябва да имат поне две избираеми дисциплини с педагогическа насоченост за целия курс на обучението.

 

Балканистика

 1. Проф.дин Рая Заимова, Балканите вчера и днес
 2. Доц. д-р Румен Бояджиев, Ранносредновековната мобилност и християнското поклонничество като културен феномен
 3. Доц. д-р Николай Димитров, Социална психология в балкански контекст
 4. Доц. д-р Валентина Васева, Обичаите от жизнения цикъл при балканските народи
 5. Доц. д-р Петко Петков, Славянската книга на Балканите

 

Записването за СИД през зимния семестър на учебната 2020/21 г.  година става през системата СУСИ. Първият етап на записването започва на 1.09.2020 и приключва на 25.09.2020 г. Студентите задават статус „Записана” на дисциплината, която желаят да посещават, а поне още една дисциплина посочват със статус „Резервна”, в случай че желаната от тях дисциплина не събере нужния брой студенти.

С решение на ФС на ФСлФ от 9.07.2019 г. е прието ограничение на броя на записаните студенти в дадена свободноизбираема дисциплина – максималният брой студенти е 30 за интердисциплинарните и 25 за педагогическите дисциплини.