Резултати от писмения държавен изпит по литература, проведен на 22.10.2022 г.

Славянска филология

 

 

            Факултетен номер     

                   Оценка                   

2813

Добър 3.50

2460

Слаб 2

2592

Среден 3

2750

Среден 3

 

 

Дати за идентифизциране на писмените работи от държавните изпити