Прием в магистърски програми на ФСФ за учебната 2018/2019 г.

 

master of arts

 

 

Подаване на документи

1 август – 12 септември 2018 г.

(в отдел „Студенти“ на ФСлФ, каб. 215)

 

Приемни изпити

13 - 14 септември

Дати на събеседвания за прием в магистърските програми на ФСФ - 2018 г.

 

Необходими документи:

  1. Молба по образец. (pdf)
  2. Документ за самоличност.
  3. Оригинал и копие от дипломата за завършено висше образование.
  4. Копие от дипломата за завършено средно образование.
  5. Документ за платена такса за участие в конкурса в размер на 30 лв. за един изпит и по 30 лв. за всеки следващ изпит. Такса в размер на един изпит заплащат и кандидатстващите без конкурсен изпит.
  6. Електронна регистрация

Електронната регистрация се извършва на адресhttps://slav.kmk.uni-sofia.bg

Системата ще бъде активна от 1 август 2018 г.

 

Важно!!!

Информационна среща за представяне на магистърските програми на ФСФ

3 септември, 17 часа, Зала № 1 на Ректората

 

За повече информация: каб. 215, Централна сграда на СУ “Св. Климент Охридски”,

тел. (02) 9308 520

 

Магистърски програми за филолози

Магистърски програми за неспециалисти