ПОКАНА

За участие в традиционната интердисциплинарна конференция за млади изследователи

 

КЛИМЕНТОВИ ЧЕТЕНИЯ

 

Катедрата по кирилометодиевистика към Факултета по славянски филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски” кани студенти, докторанти, постдокторанти и млади учени да вземат участие в ежегодните Климентови четения за млади изследователи, които ще се състоят на 22.11.2018 г. в Заседателна зала 2 на Ректората. Тази година с конференцията ще бъде отбелязана 130-годишнината на Софийския университет.

Докладите трябва да са посветени на въпроси и проблеми, свързани със средновековната епоха: история, литература, език, култура, фолклор, връзки и приемственост между Античност и Средновековие, между Средновековие и съвременност.

Желаещите да участват в конференцията могат да изпращат заявки – тема и резюме (до 150 думи)  на доклада, придружени с кратка биографична бележка за себе си – до 9.11.2018 г. на e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Докладите не трябва да надхвърлят 6 стандартни машинописни страници, а времето за представянето им - 15 минути.

 

Организационен екип:

Доц. д-р Диана Атанасова

Докторант Мария Антонова

Докторант Десислава Узунова