ДАТИ ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ПИСМЕНИТЕ РАБОТИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ НА 03.11.2022 г. ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ СЛАВЯНСКА ФИЛОЛОГИЯ И БАЛКАНИСТИКА

 

 

СТАРОБЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА, ВЪЗРОЖДЕНСКА ЛИТЕРАТУРА И КУЛТУРНА АНТРОПОЛОГИЯ: 08.11.2022, 13.00 ч., 146  каб.

БАЛКАНИСТИКА: 04.11.2022 г. (езикознание - 12 ч. в 131 каб., литература – 13.30 ч. 131 каб.)

ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК: 08.11.2022 г., 15 – 16.00 ч,. 144 каб.

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК: 08.11.2022 г., 13 – 14.00 ч., 143 каб.