Факултет по славянски филологии

Държавни изпити – 2023

 

 

Лятна сесия

19.06.2023 (понеделник) – Писмен изпит по практически славянски език (за специалност Славянска филология)

26.06.2023 (понеделник) – Писмен изпит по теоретичен славянски език и литература (за специалност Славянска филология)

10.07.2023 (понеделник) – Писмен държавен изпит за специалностите Българска и Руска филология, Балканистика, Славянска филология

11.07.2023 (вторник) – Защита на дипломна работа (за специалностите Българска филология, Балканистика и Славянска филология)

 

Есенна сесия

07.09.2023 (четвъртък) - – Писмен държавен изпит за специалностите Българска и Руска филология

08.09.2023 (петък) – Защита на дипломна работа (специалност Българска филология)

20.09.2023 (сряда) – Защита на магистърски тези

 

 

Всички конспекти за държавни изпити можете да видите ТУК

Молба за допускане до държавен изпит

Клетвена декларация