Уважаеми колеги,

поради възникналата извънредна ситуация Международната конференция Петнадесети славистични четения, която трябваше да се проведе на 7-9 май 2020, се отлага.

Конференцията ще се проведе при първа възможност, за което ще ви информираме своевременно.

 

Програмният комитет