СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

ФАКУЛТЕТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ

 

auditorija 

 

ПОКАНА

 

 

ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ

НА ТЕМА

 

ГЛАГОЛИЦА – КИРИЛИЦА – ЛАТИНИЦА:
ТРАНСКРИПЦИЯ И ТРАНСЛИТЕРАЦИЯ

 

ЩЕ ИЗНЕСЕ

ПРОФ. РОЛАНД МАРТИ

ОТ СААРСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, ГЕРМАНИЯ,

ПОЧЕТЕН ДОКТОР НА СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

И ГОСТ НА ФАКУЛТЕТА ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ

ПО ПРОГРАМАТА ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛСКА МОБИЛНОСТ „ЕРАЗЪМ”

 

 

 

 

ОЧАКВАМЕ ВИ

НА 13.12.2012 ОТ 17.15 ЧАСА

В 124 АУДИТОРИЯ