График за провеждане на изпитите от зимната сесия на уч. 2016/2017 г.

редовно обучение

 

st7

 

  Катедра по български език

зала

дата

часове от….до

изпит

143

26.01.- 3 и 5 гр.

27.01.- 2 гр.

30.01.- 1 и 6 гр.

31.01.- 4 гр.

10.00 ч.

Българска диалектология

БФ – 2 курс

проф. Вл. Жобов

139, 140,

142

09.02.-1,3,4 и 6 гр. 10.02.-2 и 5 гр.

10.00 ч.

СБЕ Лексикология

БФ – 1 курс

проф. А. Ангелов

доц. Н. Михайлова

гл. ас. Я. Сивилова

134

13.02.2017 г.

14.00 ч.

СБЕ

Балканистика

проф. Й. Тишева

124

30.01.2017 г.

12.00 ч.

СБЕ

Руска филология - 2 к.

Доц. Кр. Алексова

139А

26.01.2017 г.

09.00 ч.

СБЕ – 1-ва част

/фонетика и лексикология/

Слав. филология

доц. Н. Сталянова

143

7,8 и 9

февруари 2017 г.

10.00 ч.

ИБКЕ

БФ – 3 курс

проф. Г. Дачева

272

21.01. 2017 г.

1, 2, 3 и 4 гр.

09.00 ч.

Филологически практикум /писмен/                                             БФ – 1 курс

доц. Вл. Миланов

136

26.01. 2017 г.

5 и 6 гр.

12.00 ч.

Филологически

практикум /писмен/  БФ – 1 курс

гл. ас. Стефка Фетваджиева

 

 

  Катедра по българска литература

зала

дата

часове от….до

изпит

145 каб.

14, 16.02

9 ч.

Проф. дфн В. Стефанов – Българска литература между войните

       

141 каб.

14, 15, 16, 17, 18.02

22.02                        

9 ч.

9 ч.

Доц. д-р П. Стойчева – Литература за деца и юноши – БФ

Съвременна лит. – СФ

       

146 каб.

10.02

9 ч.

Проф. д-р Б. Кунчев – Нова бълг. литература

Балканистика

       

146 каб.

26.01

9 ч.

Доц. д-р Н. Папучиев

Антропология на славяните – СФ

       

148 аудитория

145 каб.

15.02 писмен

17.02 устен

10 ч.

Проф. дфн Н. Чернокожев

Бълг. лит. след Осв.

СФ

       

138 каб.

27.01

13 ч.

Извънреден изпит по Бълг. литература след Освобождението за изостанали студенти

 

 

Катедра по кирилометодиевистика

ЗАЛА

ДАТА

ЧАСОВЕ

ИЗПИТ, УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА

144

01.02.2017 г.

9.00-12.00 ч.

История на българския език

БФ

проф. дфн Анна-Мария Тотоманова

144

02.02.2017 г

9.00-12.00 ч.

История на българския език

БФ

проф. дфн Анна-Мария Тотоманова

144

03.02.2017 г.

9.00-12.00 ч.

История на българския език

БФ

проф. дфн Анна-Мария Тотоманова

144

10.02.2017 г.

9.00-12.00 ч.

История на българския език

СлФ

проф. дфн Анна-Мария Тотоманова

160

07.02.2017 г.

9.00-11.00 ч.

Старобългарски език, БФ

проф. дфн Т. Славова

160

08.02.2017 г.

9.00-11.00 ч.

Старобългарски език, БФ

проф. дфн Т. Славова

160

13.02.2017 г.

9.00-11.00 ч.

Старобългарски език, БФ

проф.дфн Т. Славова

144

23.01.2017 г.

14.00-17.00

История на българския език

БФ, задочно обучение

проф. д-р М. Димитрова

160

6.02.2017 г.

10-12 ч.

Старобългарска литература

СлФ (сръбска и украинска)

доц. Д. Атанасова /писмен изпит/

160 10.02.2017 г. 10-12 ч.

Старобългарска литература

СлФ (чешка)

доц. Д. Атанасова /писмен изпит/
160 14.02.2017 г. 10-12 ч.

Старобългарска литература

СлФ (полска)

доц. Д. Атанасова /писмен изпит/
160 15.02.2017 г. 10-12 ч.

Старобългарска литература

Балканистика

доц. Д. Атанасова /писмен изпит/
160 16.02.2017 г. 10-12 ч.

Старобългарска литература

СлФ (словашка)

доц. Д. Атанасова /писмен изпит/

 

Катедра по общо, индоевропейско и балканско езикознание

ДАТА

ЧАС

ЗАЛА

РЕКТОРАТ

Изпит

26.01.2017

9.30 ч.

151

БФ /задочно/ - гл.ас.д-р Мая Александрова

30.01.2017

10 ч.

134

БАЛКАНИСТИКА – Нова румънска литература,

III КУРС, проф.дфн Румяна Станчева

01.02.2017

10 ч.

151

БАЛКАНИСТИКА – Гръцки език

Д-р Александра Трифонова

10.02.2017

9.30 ч.

151

БАЛКАНИСТИКА - Гръцки език –

V курс

гл.ас.д-р Фотини Христакуди

13.02.2017

10

134

БАЛКАНИСТИКА - УВОД В ОБЩОТО ЕЗИКОЗНАНИЕ – доц. д-р Биляна Михайлова

14.02.2017

10 ч.

151

РУСКА ФИЛОЛОГИЯ - УВОД В ОБЩОТО ЕЗИКОЗНАНИЕ - доц. Д-р Е.Търпоманова

17.02.2017

10 ч.

131

БАЛКАНИСТИКА – РУМЪНСКИ ЕЗИК, IV КУРС, проф.дфн Румяна Станчева

17.02.2017

9.30 ч.

151

БАЛКАНИСТИКА – Гръцка литература

V курс – гл.ас.д-р Фотини Христакуди

 

Катедра по теория на литературата

Дата

Специалност

Дисциплина

Преподавател

Каб.

27.01./10 ч.

Магистри-неспециалисти

 

Доц. д-р Ирен Александрова

155

30.01./10 ч. -16 ч..

ЛКВК

 

Проф. Ингеборг Братоева

155

3.02./9 ч.

Балканистика

Теория на литературата

Доц. д-р Дарин Тенев

155

07.02./9 ч.

5 гр.,Българска филология

Теория на литературата

Доц. И. Александрова

155

08.02./10.00

Балканистика, 1 к.

Антична литература

Доц. д-р О.Ковачев

155

09.02./ 10 -14 ч.

ЛКВК

 

Проф. Ингеборг Братоева

155

13.02./14 ч.

Творческо писане

 

Доц. И. Александрова

155

14.02./9 ч.

6-та, 4-та гр. Българска ф-я

Теория на литературата

Доц. И. Александрова

155

15.02./9 ч.

3-та гр. Бълграска ф-я

Теория на литературата

 

155

16.02./9 ч.

Английска филология

Теория на литературата

Доц. д-р Дарин Тенев

155

16.02./14 ч.

2-ра гр. Българска ф-я

Теория на литературата

Доц. д-р Ирен Александрова

155

17.02./9 ч.

Английска филология

Теория на литературата

Доц. д-р Дарин Тенев

155

17.02./14 ч.

1-ва гр. Българска ф-я

Теория на литературата

Доц. д-р Ирен Александрова

155

06.02/ 10 ч.

Българска филология, 2 к. (поправителен)

Антична литература

Доц. д-р Огнян Ковачев

152

07.02./ 10 ч.

ЛКВК

 

Доц. О. Ковачев

152

15.02./10 ч.

4-та, 6-та гр., Българска филология

Западноевр.

л-ра

Проф. М. Николчина

152

16.02./ 10 ч.

1 гр., Българска филология

Западноевр.

л-ра

Проф. М. Николчина

152

17.02./10 ч.

2,3 гр., Българска филология

Западноевр.

л-ра

Проф. М. Николчина

152

 

6 гр., Българска филология

Западноевр.

л-ра

Проф. М. Николчина

152

18.02./10 ч.

5 гр., Българска филология

Западноевр.

л-ра

Проф. М. Николчина

152

07.02./9 ч.

Руска филология

Теория на литературата

Проф. д-р Амелия Личева

157

 

Катедра по руски език

ЗАЛА

ДАТА

ЧАСОВЕ ОТ...ДО...

ИЗПИТ

/учебна дисциплина/

124

23.01

09.00 ч.

Практически руски език, 1 част, I курс (писмен), РФ

126

24.01

10.00 ч.

Практически руски език, 1 част, I курс (устен), РФ

137

23.01

09.00 – 13.00 ч.

Практически руски език, 3 част, II курс (писмен), РФ

124

25.01

10.00 ч.

Практически руски език, 3 част, II курс (устен), РФ

124

21.01

10.00 ч.

Практически руски език, 5 част, III курс (писмен), РФ

127

23.01

12.00 ч.

Практически руски език, 5 част, III курс (устен), РФ

124

24.01

09.00 ч.

Практически руски език, 7 част, IV курс (писмен), РФ

126

25.01

11.00 ч.

Практически руски език, 7 част, IV курс (устен), РФ

 

30.01

11.00 ч.

Съвременен руски език. Лексикология. II курс, РФ

124/124 A

03.02

11.00 ч.

Превод на специализиран текст, IV курс, РФ

124

26.01

09.00 ч.

Съвременен руски език. Синтаксис. III курс, РФ

124

31.01

10.00 – 13.00 ч.

История на руския книжовен език, IV курс, РФ

124

30.01

12.00 ч.

Съвременен български език, II курс, РФ

125

25.01

10.00 ч.

Руски език, I курс, 3 гр., БФ

125

26.01

10.00 ч.

Руски език, I курс, 1 гр., БФ

125

01.02

10.00 ч.

Руски език, I курс, 5 гр., БФ

125

31.01

10.00 ч.

Руски език, I курс, 2 гр., БФ

125

30.01

10.00 ч.

Руски език, I курс, 4 гр.,БФ

125

03.02

10.00 ч.

Руски език, I курс, 6 г., БФ

125

27.01

10.00 ч.

Руски език, Балканистика

124

15.02

10.00 ч.

Руски език, Славянски филологии; III курс, доц. д-р Ценка Досева

128

21.01 или 25.01

14.00 ч.

Устен превод, III курс, РФ

124

30.01

10.00 ч.

Превод на текстове от деловата сфера, III курс, РФ

124 A

25.01

10.00 ч.

Руски език като втори чужд, ниво А.1.1, гл. ас. д-р Марианна Конова ФКНФ

124

02.02

12.00 ч.

Руски език като втори чужд, ниво А.1.1, Силвия Ганчева, ФКНФ

124

06.02

10.30 – 12.30

Руски език като втори чужд, ниво А.2.1, гл.а.с. д-р Красимира Петрова, ФКНФ

124 / 124А

26.01

12.00 ч.

Руски език като втори чужд, ниво B2.1, ФКНФ

126

23.01

12.00 ч.

СИД «Играта в обучението по руски език»

124 А

26.01

10.00 – 12.00 ч.

Руски език, ГГФ, преподавател доц. д-р Цветана Ралева

124 А

01.02

10.00 ч.

Руски език, ГГФ, преподавател гл. ас. д-р Марианна Конова

 

 

Катедра по руска литература

 

ЗАЛА

ДАТА

ЧАСОВЕ

ОТ....ДО....

ИЗПИТ, ЗАНЯТИЕ

(учебна дисциплина)

124

30.01.2017 г.

900 ч.

РФ, Руски фолклор и етнология.

130

16.02.2017 г.

17.02.2017 г.

от 900 ч.

РФ, Руска литература ХVІІІ век

124

15.02.2017 г.

от 900 до 1300

РФ, Руска литература ХІХ век (писмен)

 

Допускат се само студенти, които са предали курсовите си работи. На изпита е необходимо да носите разпечатан ексемпляр.

124

08.02.2017 г.

от 1000 ч.

РФ, Руска литература на ХХ век .

130

130

130

130

130

27.01.2017 г.

30.01.2017 г.

31.01.2017 г.

01.02.2017 г.

02.02.2017 г.

от 1000 ч.

от 1000 ч.

от 9.30 ч.

9.30 ч.

10.00 ч.

БФ, РО, V гр.Руска литература на ХХ век

І гр.

ІІ и VІ гр.

ІІІ и VІ гр.

ІV гр.

130,129

08.02.2017 г.

от 930

БФ, ЗО   Руска литература на ХІХ век

130,129

06.02.2017 г.

от 1000

СлФ, Руска литература на ХХ век

 

 

Катедра по славянско езикознание

ЗАЛА

ДАТА

ЧАСОВЕ

ИЗПИТ /учебна дисциплина/

109

31.01.2017 писмен

1. 02. 2017 устен

9. 00ч.

Практически сръбски и хърватски език – първи курс –   гл. ас. Р. Стефчева и лектор Б. Васич

109

26.01. 2017

10.00

Фонетика и фонология на сръбския и хърватския език – втори курс – гл.ас. д-р В. Седефчева

109

23.01.2017

писмен

24.01.2017 устен

9. 00 ч.

Практически сръбски и хърватски - втори курс – гл. ас. д-р   Р. Стефчева  

109

01. 02. 2017

10. 30

Лексикология и словообр. на сръбския и хърватския език – трети курс – гл.ас.д-р В.Седефчева и   гл.ас- д-р М. Стефанов

154 к.

3. 02. 2017

11.00ч

Историческа граматика   на сръб. и хърв. език – проф. дфн Н.Иванова и гл.ас. д-р М.Стефанов

154 к.

31.01.2017

10.00ч.

История на сръб. и хърв. книж.език, пети курс, проф. дфн Н.Иванова

149 к.

1.02.2017

10.00ч

Практически полски език –първи курс – гл. ас. д-р В.Делева, гл. ас. Л. Шверчек

149 или 149 а

26.01.2017

10. 00ч

Практически полски език – втори курс –гл. ас. д-р М. Виларова

149 к.

23.01.2017

10.30

Словообразуване и лексикология на полския език - трети курс гл. ас.д-р Ж. Станчева

149/ 149 а или 154

23.01.2017

10. 00 ч

Втори славянски език   -полски език за украинисти -гл. ас. д-р В. Делева

149 или

17. 02 2017

10 .00ч

История на полския книжовен език – пети курс – гл. ас. д-р М. Виларова

153 к.

23.01.сръб. и хър. филол.

24.01 чешка, и полска филология,

3.02.- украинска

8.02.2017 - словашка

9.00ч начало на изпита ,

13.00ч. начало на изпита на 24.01.

9.00ч начало

9.00ч. начало

Техника на филологическата работа – първи курс – доц. д-р Р. Железарова

160Б

27.01.2017

9. 00 ч.

Практически чешки език – първи курс –доц. д-р М. Младенова и гл. ас. С. Стойчев  

160Б

26. 01. 2017 – писмен

27. 01. 2017- устен

9. 00 ч.

10. 00 ч.

Практически чешки език – втори курс гл. ас. д-р С. Стойчев и гл. ас. д-р Й. Трифонова, и лектор Е.Ковар жова

160Б

13.02.2017

9.00

Фонетика и фонология на чешкия език - втори курс –гл. ас. С. Стойчев

154 к.

23. 01. 2017

9.00

Историческа граматика на чешкия език – четвърти курс доц. д-р М. Младенова

17 бл. – Студентски град

30.01.2017

9. 00ч.

Практически словашки език - доц. д-р В. Панайотов и ас. Д. Иванова – първи курс

17. бл.

3.02.2017

10.00ч.

Фонетика и фонолигия на словашкия език - втори курс доц. д-р В. Панайотов

17 бл.

7.02.2017

10.00

Историческа граматика на словашкия език – доц. д-р В. Панайотов - четвърти курс

153 к.

23.01.2017

9.00ч.

Втори славянски език – словашки за бохемисти – ас. Д. Иванова

153 к.

24.01.2017

10.00ч

Втори славянски език – словенски за сърбохърватисти – хон.пр. В. Менкаджиева

153 к.

26.01.2017

9.00 ч

Теория на превода – пети курс – доц. д-р Р.Железарова

160б

11.02.2017

10. 00 ч

Словообразуване и лексикология на чешкия език – доц. д-р Ц. Аврамова

160б

1.02.2017

13. 00 ч.

Стилистика на чешкия език - пети курс   –доц. д-р Ц. Аврамова

Зала над паричния салон

26.01.2017

10. 00ч.

Съвременен славянски език – фонетика и фонология на украински език - гл. ас.д-р П.Мартинова – втори курс

Зала над паричния салон

15. 02 . 2015

9. 00 ч.

Съвременен славянски език –словообразуване и лексикология – трети курс – д-р П. Мартинова

Зала над паричния салон

28.01.2017

9 . 00 ч

Историческа граматика на украински език –доц. д-р А.Стаменова – четвърти курс

429 к., 1 блок

23.01.2017

9.00

Украински за полонисти – О.Сорока – четвърти курс

154 к.

9.02.2017

10.00 ч. Полска   филология

Увод в славянската филология – първи курс   проф. дфн Н. Иванова

154 к.

10.02.2017

10. 00 ч. – словашка филология

Увод в славянската филология – първи курс проф. дфн Н. Иванова

154 к.

6.02.2017

10. 00 ч.- сръбска и хърватска филология

Увод в славянската филология – първи курс проф. дфн Н. Иванова

154 к.

8.02.2017

10. 00 ч.-украинска филология

Увод в славянската филология – първи курс проф. дфн Н. Иванова

154 к.

12.02.2017

10.00ч чешка филология

Увод в славянската филология – първи курс проф. дфн Н. Иванова

Зала над паричния салон

30.01.2017

10.00ч.

Стилистика на украинския език – пети курс – гл. ас. д-р П. Мартинова

154 к.

22.01.2017

9.00 ч.

Магистърски курс   Славянска древност –доц. д-р М.Младенова

149 к.

5.02.2017

11.00

Магистърски курс – Семантични модели – проф. дфн И.Гугуланова

160б

10.02.2017

10.00 ч.

Съпоставително славянско словообразуване, пети курс – доц. д-р Ц. Аврамова

 

Останалите изпити ще се проведат според уговорените с преподавателите дати, зали и часове.

 

Катедра по славянски литератури

ЗАЛА

ДАТА

ЧАСОВЕ

ИЗПИТ /учебна дисциплина/

150

6.02.2017

10.00 ч.

Исторически и културни реалии на Чехия и Словакия – доц. д-р В. Пенчев

156

3. 02.2017

10.00 ч.

История на украинската литература – трета и четвърта част – доц. д-р Л.Терзийска

156 к.

30.01.2017

13.00 ч.

История на чешката литература – част трета- доц.д-р Д. Григоров, ас. Т.Бончева - четвърти курс чешка филология

156 к.

30.01.2017

11.00 ч.

История на словашката литература – част трета- доц.д-р Д. Григоров, ас. Т.Бончева - четвърти курс, словашка филология

Зала над паричния салон

23.01.2017

10.00 ч.

Исторически и културни реалии на Украина – доц. д-р Л.Терзийска –първи курс

156 к.

30.01.2017

11.00 ч.

История на сръбската и хърватската литература трета част – доц. д-р И.Христова и гл. ас. д-р Е.Дараданова

156 к.

10.02.2017

11.00 ч.

История на сръбската и хърватската литература първа част - доц. д-р И. Христова и гл.ас.д-р Е.Дараданова

109

10.02.2017

10.00 ч.

Исторически и културни реалии наСърбия, Хърватия и Словения – хон. пр. д-р Л.Миндова

156к.

31.01.2017

10.00 ч.

История на чешката литература - първа част, трети курс – гл.ас. д-р С.Димитрова

156 к.

30.01.2017

10.00 ч.

История на словашката литература – първа част, трети курс – гл.ас. д-р С.Димитрова

156 к.

30.01.2017

10.00 ч.

Магистърски литературоведски семинар / дипломна работа/ пети курс – гл. ас.д-р С.Димитрова

156к.

7.02.2017

10.30 ч.

Славянски литератури – спец. Руска филология –доц. д-р А.Бурова

156 к.

8.02.2017

10.30

Най – нови славянски литератури - специалност Славянска филология / Магистърска литературоведска специализация/

Доц. д-р А.Бурова

 

Катедра по методика

 

 ЗАЛА

ДАТА

ЧАСОВЕ

ОТ....ДО

ИЗПИТ, ЗАНЯТИЕ

/учебна дисциплина/

148

07.02.2017 г.

9 - 11 ч.

Изпит по методика на обучението по български език – за БФ, РО - проф. А. Петров