Индивидуални грантове (в евро) за студентска мобилност с цел обучение по програма Еразъм+, Програмни държави

академична 2017-2018 година

 

 

 

Приемаща държава

месечна ставка

(в евро)

Група 1

 

Дания, Ирландия, Франция, Италия, Австрия, Финландия, Швеция, Великобритания, Лихтенщайн, Норвегия

500

Група 2

 

Белгия, Чехия, Германия,   Гърция, Испания, Хърватска, Кипър, Люксембург,   Холандия, Португалия, Словения, Исландия, Турция

500

Група 3

 

Естония, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Румъния, Словакия, Македония

450