test new

 

ГРАФИК

за провеждане на изпитите от ЗИМНАТА СЕСИЯ 2017/2018 г. -

редовно обучение

 

 

Катедра по български език

 

зала

дата

часове

изпит

143

1 гр. – 26.01.

2 гр. – 23.01.

3 гр. – 25.01.

4 гр. – 26.01.

5 гр. – 25.01.

6 гр. – 29.01.

10.00 ч.

Българска диалектология

БФ – 2 курс

проф. Вл. Жобов

140, 142

30.01.- 4 и 5 гр. 01.02.- 1 и 6 гр.

12.02.- 2 и 3 гр.

09.00 ч.

СБЕ Лексикология

БФ – 1 курс

проф. А. Ангелов

гл. ас. Я. Сивилова

147

26.01.2018 г.

10.00 ч.

СБЕ

Балканистика – 4 курс

Доц. М. Джонова

124

31.01.2018 г.

13.00 ч.

СБЕ

Руска филология - 2 курс

Проф. Кр. Алексова

142

05.02.2018 г.

09.00 ч.

СБЕ – 1-ва част

/фонетика и лексикология/

СФ -3 курс

проф. А. Ангелов

143

1 гр. – 26.01.

2 гр. – 22.01.

3 гр. – 23 01.

4 гр. – 24.01.

5 гр. – 25.01.

6 гр. – 27.01.

10.00 ч.

ИБКЕ

БФ – 3 курс

проф. Г. Дачева

272

19.01. 2018 г.

1, 2, 4 и 6 гр.

10.00 ч.

Езикова култура /писмен/                                                БФ – 1 курс

доц. Вл. Миланов

136

22.01. 2018 г.

3 и 5 гр.

12.00 ч.

Езикова култура /писмен/                                                БФ – 1 курс

гл. ас. Ст. Абазова

 

 

Катедра по българска литература

 

 

зала

дата

часове от….до

изпит

145 каб.

15.02, 16.02

9 ч.

Проф. дфн В. Стефанов – Българска литература между войните - БФ

141 каб.

8, 9, 14, 15, 16.02

17.02                        

9.30 ч.

9.30 ч.

Доц. д-р П. Стойчева – Литература за деца и юноши – БФ

Съвременна лит. – СФ

134 ауд.

15.02

10 ч.

Доц. д-р Б. Пенчев – Нова бълг. литература

Балканистика

146 каб.

26.01, 27.01

9 ч.

Доц. дфн Н. Папучиев

Антропология на славяните – СФ

146 каб.

24.01, 25.01

9 ч.

Доц. дфн Н. Папучиев

Антропология на българите - БФ

148 аудитория

145 каб.

5.02 - писмен

6.02. - устен

16.02 - устен

10 ч.

10 ч.

10 ч.

Проф. дфн Н. Чернокожев

Бълг. лит. след Осв.

СФ

 

 

Катедра по теория на литературата

 

зала

дата

Часове от... до...

Изпит

155

30.01.2018

9-14

Теория на литературата, БФ, 1 к.,

2-ра гр. (доц. И. Александрова)

155

31.01.2018

9-18

Антична литература, Балканистика, 1к.

152

01.02.2018

9-18

Антична и западноевропейска литература, Славянска филология, 2 к. (доц. Калин Михайлов)

157

01.02.2018

9-12

Българският канон, МП Литературознание, (доц. Дарин Тенев)

155

06.02. 2018

9-18

Теория на литературата, БФ, 1к, 3-та гр. (доц. И. Александрова)

155

07.02. 2018

9-18

Теория на литературата, БФ, 1 к., 1-ва гр. (доц. И. Александрова)

157

07.02. 2018

10.00-14.00

Литература, кино и визуална култура, проф. Ингеборг Братоева

155

08.02.2018

9-14

Теория на литературата, Славянска филология, 2 к. (проф. А. Личева)

152

09.02.2018

14-18

Антична и западноевропейска литература, Славянска филология, 2 к. (доц. Калин Михайлов)

155

09.02. 2018

9-14

Теория на литературата, Славянска филология, 2 к (проф. А. Личева)

155

10.02. 2018

9-14

Теория на литературата, Руска филология, 1к. 1,2-ра гр. (доц. д-р Дарин Тенев)

155

11.02.2018

9-14

Теория на литературата, Българска филология, 2 к., 6 гр. (доц. И. Александрова)

155

12.02.2018

10-18

Западноевропейска литература, 3 к. БФ, 4-та, 6-та гр. (доц. О. Ковачев)

157

12.02.2018

9-14

Теория на литературата, Балканистика,   1 к. (доц. Д. Тенев)

155

13.02.2018

10-18

Западноевропейска литература, БФ, 3 к., 2-ра гр. (доц. О. Ковачев)

152

14.02.2018

14-18

Антична и западноевропейска литература, Славянска филология, 2 к. (доц. Калин Михайлов)

155

14.02.2018

9-14

Теория на литературата, БФ, 1 к., 5-та гр. (доц. И. Александрова)

157

14.02. 2018

10-14

Западноевропейска литература, Българска филология, 3 к. 3 гр. (доц. О. Ковачев)

241

15.02.2018

10-18

Западноевропейска литература, Немска филология (проф. М. Николчина)

152

15.02.2018

14.30-18

Антична и западноевропейска литература, Славянска филология, 2 к. (доц. Калин Михайлов)

155

15.02.2018

9-18

Теория на литературата, Английска филология, 1 к. (доц. Д. Тенев)

157

15.02. 2018

10.30-13.30

Литература, кино и визуална култура, проф. Ингеборг Братоева

157

15.02. 2018

13.30-18

Западноевропейска литература, БФ, III курс, 5 гр., (доц. О. Ковачев)

152

16.02.2018

10-14

Психология на литературното творчество, Творческо писане (доц. И. Александрова)

155

16.02. 2018

10-18

Западноевропейска литература, БФ, 3 к., 1-ва гр. (доц. О. Ковачев)

157

16.02. 2018

9-18

Теория на литературата, Английска филология, 1 к. (доц. Д. Тенев)

155

17.02.2018

9-14

Теория на литературата, Българска филология, 2 к., 4 гр. (доц. И. Александрова)

 

Катедра по кирилометодиевистика

 

 

ЗАЛА

ДАТА

ЧАСОВЕ

ИЗПИТ, ЗАНЯТИЕ

/учебна дисциплина/

144

31.01.2018 г.

9-12 ч.

История на българския език

проф. дфн Анна-Мария Тотоманова

144

05.02.2018 г.

9-12 ч.

История на българския език

проф. дфн Анна-Мария Тотоманова

144

06.02.2018 г.

9-12 ч.

История на българския език

проф. дфн Анна-Мария Тотоманова

144

07.02.2018 г.

9-12 ч.

История на българския език

проф. дфн Анна-Мария Тотоманова

148

05.02.2018 г.

9-13 ч.

Старобългарски език, БФ

проф. дфн Т. Славова

148

08.02.2018 г.

9-13 ч.

Старобългарски език, БФ

проф. дфн Т. Славова

148

16.02.2018 г.

9-13 ч.

Старобългарски език, БФ

проф. дфн Т. Славова

176Б

24.01.2018 г.

10-14 ч.

Старобългарски език,

доц. д-р Петко Петков

176Б

15.02.2018 г.

10-14 ч.

Старобългарски език,

доц. д-р Петко Петков

176Б

06.02.2018 г.

9-11 ч.

Старобългарска литература

гл. ас. д-р Венета Савова

176Б

09.02.2018 г.

9-14 ч.

Старобългарска литература

гл. ас. д-р Венета Савова

176Б

17.02.2018 г.

9-14 ч.

Старобългарска литература

гл. ас. д-р Венета Савова

 

 

Катедра по общо, индоевропейско и балканско езикознание

 

Дата, час

Специалност

Уч. дисциплина

Преподавател

Зала / кабинет

22.01.2018 г., 10.00 часа

Балканистика, 2-ри курс

Гръцки език

Ал. Трифонова

151

26.01.2018 г., 10.00 часа

Магистри

Общо езикознание

доц. д-р Екатерина Търпоманова

151а

26.01.2018 г.,

9.00 часа

Балканистика, 1-ви курс

Антична история

гл. ас. д-р Лили Грозданова

151

29.01.2018 г., 10.00 часа

Арабистика

Общо езикознание

доц. д-р Екатерина Търпоманова

134

29.01.2018 г., 10.00 часа

Португалска филология (1-ва група)

Румънска филология

Общо езикознание

доц. д-р Биляна Михайлова

151

30.01.2018 г., 10.00 часа

Китаистика

Тюркология

Общо езикознание

доц. д-р Екатерина Търпоманова

134

30.01.2018 г., 10.00 часа

Балканистика, 3-ти курс

История на Византия

доц. Румен Бояджиев

151

01.02.2018 г.,

10.00 часа

Румънска филология

Румънска литература – втора част

проф. дфн Румяна Станчева

134

02.02.2018 г., 10.00 часа

Руска филология

Общо езикознание

доц. д-р Мая Александрова

151

07.02.2018 г.,

10.00 часа

Балканистика

Общо езикознание

доц. д-р Биляна Михайлова

151

08.02.2018 г.,

10.00 часа

Балканистика

Румънска литература – втора част

проф. дфн Румяна Станчева

134

08.02.2018 г.,

10.00 часа

Испанска филология

Италианска филология

Общо езикознание

доц. д-р Биляна Михайлова

151

09.02.2018 г.,

09.30 часа

Балканистика, V курс

Гръцки език

гл. ас. д-р Фотини Христакуди

151а

09.02.2018 г.,

10.00 часа

Португалска филология (2-ра група)

Общо езикознание

доц. д-р Биляна Михайлова

151

09.02.2018 г.,

10.30 часа

Новогръцка филология

Класическа филология

Унгарска филология

Общо езикознание

доц. д-р Албена Мирчева

134

12.02.2018 г.,

10.00 часа

Японистика

Общо езикознание

доц. д-р Екатерина Търпоманова

134

13.02.2018 г.,

10.30 часа

Скандинавистика (1+2 група)

Общо езикознание

доц. д-р Албена Мирчева

134

14.02.2018 г.,

10.00 часа

Кореистика

Иранистика

Индология

Арменистика

Общо езикознание

доц. д-р Екатерина Търпоманова

134

15.02.2018 г.,

10.30 часа

Немска филология (1-ва група)

Общо езикознание

доц. д-р Албена Мирчева

134

16.02.2018 г.,

10.30 часа

Немска филология (2-ра група)

Общо езикознание

доц. д-р Албена Мирчева

134

16.02.2018 г.,

09.30 часа

Балканистика

Гръцка литература

гл. ас. д-р Фотини Христакуди

151

 

 

Катедра по славянски литератури

 

ЗАЛА

ДАТА

ЧАСОВЕ

ИЗПИТ

/учебна дисциплина/

149 к.

19.01.2018

15.00 ч.

История на полската литература – проф. дфн К.Бахнева, д-р К.Кокинова – четвърти курс

149 к.

1.02.2018

11.00 ч.

Исторически и културни реалии на Полша – проф. дфн К.Бахнева – първи курс

149 к.

9.02.2018

11.00 ч.

История на полската литература –проф. дфн К.Бахнева, д-р К.Кокинова, трети курс

156 к.

9.02.2018

10.00 ч.

История на сръбската и хърватската литкература, първа част - доц. д-р И.Христова и гл. ас. д-р Е. Дараданова, трети курс

156 к.

8.02.2018

10.00 ч .

История на сръбската и хърватската и словенската литература,трета част - доц. д-р И. Христова, гл.ас. д-р Е.Дараданова, четвърти курс

Зала над паричен салон

15.02.2018

10.00 ч.

Исторически и културни реалии на Украина –доц. д-р Л.Терзийска - първи курс

Зала над паричен салон

15. 02.2018

10.00 ч.

История на украинската литературатрета част – доц. д-р Л.Терзийска, гл.ас.д-р В.Колев - четвърти курс

Зала над паричен салон

15.02.2018

10.00 ч.

История на украинската литература – първа част – доц. д-р Л.Терзийска,гл. ас. д-р В. Колев - трети курс

156 к.

12.02.2018

10.30 ч.

История на чешката литературачаст трета- доц.д-р А.Бурова - четвърти курс, чешка филология

156 к.

12.02.2018

10.00 ч.

История на словашката литература – част трета- гл.ас.д-р С.Димитрова- четвърти курс, словашка филология

150

15.02.2018

11.00 ч.

Исторически икултурни реалии на Чехия и на Словакия – доц. д-р В. Пенчев

109

13.02.2018

9.00 ч.

Исторически и културни реалии на Сърбия, Хърватия и Словения – хон. пр. д-р Л. Миндова

156к.

30.01.2018

10.00 ч.

История на чешката литература - първа част– гл.ас. д-р С. Димитрова, трети курс

156 к.

9.02.2018

10.00 ч.

История на словашката литература – първа част, трети курс – доц. д-р Д. Григоров

156к.

7.02.2018

10.00 ч.

Славянски литератури – спец. Руска филология – проф. дфн П.Карагьозов, гл. ас.д-р Е.Дараданова, втори курс

156 к.

13.02.2018

10.30 ч.

Най – нови славянски литератури - специалност Славянска филология / Магистърска литературоведска специализация/ Доц. д-р А.Бурова

156 к.

26.01.2018

10.00 ч.

Утопии и дистопии в славянските литерататури – магистърска литературоведска специализация – доц. д-р Д. Григоров

Останалите изпити ще се проведат според уговорените с преподавателите дати.

 

Катедра по славянско езикознание

 

ЗАЛА

ДАТА

ЧАСОВЕ

ИЗПИТ

/учебна дисциплина/

109 к.

29.01.2018

9. 00 ч.

Практически сръбски и хърватски език – първи курс – гл. ас. Р. Стефчева

109

22.01.2018

23.01.2018

9.00 ч.

Практически сръбски и хърватски - втори курс – гл. ас. д-р Р. Стефчева

109

24.01.2018

10.30 ч.

Лексикология и словообр. на сръбския и хърватския език – трети курс – гл.ас.д-р В.Седефчева и гл.ас- д-р М. Стефанов

154

12.02.2018

14.00 ч.

Историческа граматика на сръб. и хърв. език – проф. дфн Н. Иванова и гл.ас. д-р М.Стефанов

154

10.02.2018

10.00 ч.

История на сръб. и хърв. книж.език, пети курс - проф. дфн Н.Иванова

109

24.01.2018

14.00 ч.

Стилистика на сръбския и хърватския език - гл. ас. д-р М. Стефанов – пети курс

149

24.01.2018

10.00 ч.

Практически полски език –първи курс – гл. ас. д-р В.Делева, гл. ас. Л. Шверчек

149 или 149а

23.01.2018

10. 00 ч.

Правоговор и правопис на полския език - гл.ас.д-р В. Делева

149

22.01.2018

10. 00 ч.

Втори славянски език - полски език за украинисти -ас. А. Ечевери

149

24.01.2018

10.00 ч.

Стилистика на полския език – доц. д-р Д. Денчева

160Б

22.01.2018

9.00 ч.

Практически чешки език – първи курс –доц. д-р М. Младенова, гл. ас. С. Стойчев, лектор Е. Коваржова

160Б

23.01.2018

9.00 ч.

Чешки правоговор и правопис – първи курс –доц. д-р М. Младенова, гл. ас. С. Стойчев.

160Б

25. 01. 2018 – писмен

26. 01. 2018- устен

9.00 ч.

9.00 ч.

Практически чешки език – втори курс - гл. ас. д-р М. Радичева, лектор Е. Коваржова и пр. И. Манкова

160Б

31.01.2018

9.00 ч.

Фонетика и фонология на чешкия език - втори курс –гл. ас. С. Стойчев

17 бл. – Студентски град

23.01.2018

13.00 ч.

Практически словашки език - доц. д-р В. Панайотов и гл.ас.д-р Д. Иванова, лектор Й.Павлович – първи курс

17 бл. – Студентски град

23.01.2018

9. 00 ч.

Правоговор и правопис на словашкия език - доц. д-р В. Панайотов и гл.ас.д-р Д. Иванова, лектор Й.Павлович – първи курс

17. бл.

30.01.2018

9.00 ч.

Фонетика и фонолигия на словашкия език - втори курс доц. д-р В. Панайотов

17 бл.

26.01.2018

8.30 ч.

Практически словашки език – втори курс – гл.ас.д-р Д.Иванова, ас.д-р В. Иванова, лектор Й.Павлович

17 бл.

22.01.2017

9.00 ч.

Историческа граматика на словашкия език – доц. д-р В. Панайотов - четвърти курс

153 к.

22.01.2018

9.00 ч.

Втори славянски език, сло-вашки за бохемисти - ас.д-р В.Иванов

160/160Б.

26.01.2018

13.00 ч.

Теория на превода – пети курс –доц .д-р Р. Железарова

160 б

25.01.2018

10.00 ч.

Словообразуване и лексикология и на чешкия език – доц. д-р Ц. Аврамова

154

9.02.2018

10.00 ч.

Стилистика на чешкия език - пети курс –доц. д-р Ц. Аврамова

Зала над паричен салон

29.01.2018

10.00ч

Практически украински език - доц. д-р А.Стаменова, гл. ас.д-р Р.Камберова – първи курс

Зала над паричен салон

26.01.2018

10.00 ч.

Практически украински език – гл.ас.д-р Р.Камберова, гл.ас.д-р В. Колев, лектор О.Сорока - втори курс

Зала над паричния салон

31.01.2018

10.00ч .

Съвременен славянски език – фонетика и фонология на украински език -гл. ас.д-р П. Мартинова – втори курс

Зала над паричния салон

26.01.2018

10. 00 ч.

Съвременен украински език –словообразуване и лексикология – трети курс – д-р П. Мартинова

Зала над паричен салон

12.02.2018

10.00 ч.

Практика на превода на украинския език – гл.ас.д-р Р.Камберова

154 к.

15.02.2018

10.00 ч. Полска филология

Увод в славянската филологияпърви курс, проф. дфн Н. Иванова

154 к.

5.02.2018

10.00 ч. – словашка филология

Увод в славянската филология – първи курс, проф. дфн Н. Иванова

154 к.

1.02.2018

10.00 ч. - сръбска и хърватска филология

Увод в славянската филология – първи курс, проф. дфн Н. Иванова

154 к.

12.02.2018

10. 00 ч. -украинска филология

Увод в славянската филологияпърви курс, проф. дфн Н. Иванова

154 к.

3.02.2018

10.00 ч. - чешка филология

Увод в славянската филология – първи курс, проф. дфн Н. Иванова

Зала над паричния салон

13.02.2018

10.00 ч.

Стилистика на украинския език – пети курс – гл. ас. д-р Р. Камберова

149

2.02. 2018 писмен

3.02.2018 устен

16.00 ч писмен

14.00ч - устен

Славянски език по избор за БФвтори курс, полски език –М.Тодорова

160 б

29.01..2018

10.00 ч.

Съпоставително славянско словообразуване, пети курс – доц. д-р Ц. Аврамова

Останалите изпити ще се проведат според уговорените с преподавателите дати.

 

Катедра по руска литература

 

ЗАЛА

ДАТА

ЧАСОВЕ

ИЗПИТ

/учебна дисциплина/

130

22.01 (1 гр.)

23.01 (2 гр.)

24.01 (3 гр.)

11.30 ч.

09.00 ч.

11.30 ч.

Руски фолклор и етнология, 1 курс, РФ

Преподавател: доц. д-р Илиана Чекова

124

12.02.2018 г.

09.00 ч.

Руска литература на XIX век, 3 курс, РФ

Преподавател: проф. д-р Ангелина Вачева

130

14.02.2018 г.

09.00 ч.

Руска литература на XVIII век, 2 курс, РФ

Преподавател: проф. д-р Ангелина Вачева

130

16.02.2018 г.

09.00 ч.

Руска литература на XX век, 4 курс, РФ

Преподавател: проф. д-р Ренета Божанкова

130

29.01. (3 гр.)

29.01. (5 гр.)

30.01. (2 гр.)

31.02. (1 гр.)

01.02. (4 и 6 гр.)

09.30 ч.

14.00 ч.

09.30 ч.

09.30 ч.

09.30 ч.

Руска литература на XX век, 3 курс, БФ

Преподавател: проф. д-р Ренета Божанкова, доц. д-р Галина Петкова

125

125

 

129

129

01.02 (укр.+срб.)

02.02 (чешка)

 

15.02 (полска)

16.02 (словашка)

09.30 ч.

Руска литература на XX век, 3 курс, СФ

Преподавател: доц. д-р Галина Петкова

 

Катедра по руски език

 

ЗАЛА

ДАТА

ЧАСОВЕ ОТ...ДО...

ИЗПИТ

/учебна дисциплина/

124

27.01.2018

09.00 ч.

Практически руски език (писмен), 1 част, 1 курс, 1 и 3 група, РФ

Преподаватели: гл. ас. д-р Ирина Манова, ас. Любомир Жилев

125 и 126

29.01.2018

10.00 ч.

Практически руски език (устен), 1 част, 1 курс, 1 и 3 група, РФ

Преподаватели: гл. ас. д-р Ирина Манова, ас. Любомир Жилев

124

27.01.2018

14.00 ч.

Практически руски език (писмен), 1 част, 1 курс, 2 група, РФ

Преподаватели: гл. ас. д-р Николина Нечаева, гл. ас. д-р Аглая Маврова

124

27.01.2018

17.00 ч.

Практически руски език (устен), 1 част, 1 курс, 2 група, РФ

Преподаватели: гл. ас. д-р Николина Нечаева, гл. ас. д-р Аглая Маврова

124

23.01.2018

14.00 ч.

Практически руски език (писмен), 3 част, 2 курс, РФ

Преподаватели: гл. ас. д-р Елена Раденкова, ас. д-р Анна Баранова

126

24.01.2018

10.00 ч.

Практически руски език (устен), 3 част, 2 курс, РФ

Преподаватели: гл. ас. д-р Елена Раденкова, ас. д-р Анна Баранова

124

23.01.2018

10.00 ч.

Практически руски език (писмен), 5 част, 3 курс, РФ

Преподаватели: проф. д-р Алла Градинарова, доц. д-р Татяна Алексиева, гл. ас. д-р Марианна Конова

126

23.01.2018

14.00 ч.

Практически руски език (устен), 5 част, 3 курс, РФ

Преподаватели: проф. д-р Алла Градинарова, доц. д-р Татяна Алексиева, гл. ас. д-р Марианна Конова

124

22.01.2018

09.00 ч.

Практически руски език (писмен), 7 част, 4 курс, РФ

Преподаватели: доц. д-р Татяна Алексиева, ас. д-р Анна Баранова

124

31.01.2018

13.00 ч.

Съвременен български език, 2 курс, РФ

Преподавател: проф. д-р Красимира Алексова

124

02.02.2018

10.30 ч.

Съвременен руски език – лексикология, 2 курс, РФ

Преподавател: гл. ас. д-р Надежда Делева

124

29.01.2018

10.00 ч.

Съвременен руски език – синтаксис, 3 курс, РФ

Преподавател: проф. д-р Алла Градинарова

127

26.01.2018

10.00 ч.

Устен превод, 3 курс, РФ

Преподавател: доц. д-р Татяна Алексиева

124

02.02.2018

10.00 ч.

История на руския литературен език, 4 курс, РФ

Преподавател: доц. д-р Цветана Ралева

125

26.01.2018

10.00 ч.

Превод на специализиран текст, 4 курс, РФ

Преподавател; гл. ас. д-р Марианна Конова

124

03.02 .2018

09.30 ч. (4 гр.)

   12.00 ч.(2 гр.)

Руски език, 1 курс, БФ

Преподавател: хон. ас. Силвия Ганчева

125

30.01.2018

10.00 ч.

Руски език като втори чужд, ниво А1.1, сборна група, ФКНФ

Преподавател: ас. Людмила Павлова

125

23.01.2018

10.00 ч.

Руски език като втори чужд, ниво А2.1, сборна група, ФКНФ

Преподавател: хон. ас. Силвия Ганчева

125

29.01.2018

10.00 ч.

Руски език като втори чужд, 2 курс, ГГФ

Преподавател: гл. ас. д-р Марианна Конова

136

22.01.2018

10.00 ч.

Руски език (БФ, 1 курс)

Преподавател: гл. ас. д-р Аглая Маврова

135

26.01.2018

10.00 ч.

Руски език (БФ, 1 курс)

Преподавател: гл. ас. д-р Аглая Маврова

136

28.01.2018

10.00 ч.

Руски език (БФ, 1 курс)

Преподавател: гл. ас. д-р Аглая Маврова

 

Катедра по методика

 

МОБЕ, проф.Ангел Петров, 26.01.2018 г., 9.00 ч., 148 зала (БФ, 4 курс)