Българска литература след 9 септември 1944 година

/конспект за държавен изпит/


1. Политически промени и трансформация на литературните институции. Идеология и естетика. Модерният роман от средата и края на 40-те години /Богомил Райнов, Павел Вежинов, Димитър Димов/. Социалистическият реализъм като комплексен метод. Литературата на социалистическия реализъм. Епическата вълна в литературата. /Димитър Димов, Димитър Талев, Емилиян Станев/. Проблеми на литературната критика.


2. Асимилативно-трансформативни процеси в белетристиката през 60-те години. Разцвет на кратките жанрови форми. Романът - /К. Калчев, Б. Райнов, Б. Димитрова, Ив. Петров, Д. Фучеджиев/. Разказът и новелата - /П. Вежинов, Г.Мишев, Й. Радичков, Н. Хайтов, В. Попов, Ив. Петров и др./ Екзистенциална проблематика и промяна в наративните инстанции. Пародията и гротеската. Историческият роман от 60-те години. Повествователни модели. Взаимодействие на историографски и фикционален дискурс. /А. Дончев, В. Мутафчиева, Г. Стоев и др./

Априлско поколение в поезията. /Л. Левчев, К. Павлов, Ст. Цанев, Хр.Фотев и др./ Дискусията за свободния стих.


3. Тенденции в литературата през 70-те и 80-те години. Българската поезия - поетика и проблематика. /Б. Христов, Б. Иванов, Иван Цанев, Н. Кънчев, К. Кадийски, Г. Борисов, Р. Леонидов, Б. Димитрова, М. Томова, Ек. Йосифова и др./ Художествени завоевания в романа, разказа и новелата. /Ем. Станев, П. Вежинов, Д. Фучеджиев, Ив. Петров, В. Пасков, Й. Радичков и др./ Индикации на постмодерното в българската проза. /Георги Марковски, Йордан Радичков, Евгени Кузманов, Г. Величков, В. Пасков и др./ Предизвикателствата на модерната драма. /Йордан Радичков, Станислав Стратиев, Иван Радоев и др./


4. Литературният живот през 90-те години на ХХ век. Дискусии и полемики. Легализация и разцвет на постмодерната литература. Постмодерният роман. /Виктор Пасков, Г. Господинов, Ем.Дворянова, Зл.Златанов, Ал. Томов, Вл. Зарев, Антон Дончев и др./ Мултипленост и плурализъм на поетическия дискурс. Поколенчески сблъсъци и индивидуални почерци. Постмодерната поезия. /К. Павлов, Н. Кънчев, Б. Иванов, Ани Илков, К. Мерджански, Г. Господинов, Йордан Евтимов, С.Чолева, К. Димитрова, А. Личева, В. Захариева и др./


5. Тенденции в литературата през новото хилядолетие.Библиография


Симеон Янев - Тенденции в съвременната проза (1977)

Сабина Беляева

“Преображенията на героя в съвременната белетристика” (1977)

“Време, литература, човек. Наблюдения върху съвременната българска проза” (1986)

Тончо Жечев - Българският роман след Девети септември (1980)

Розалия Ликова

Разказвачът в съвременната белетристика (1976)

Поезия на седемдесетте и осемдесетте години (1994)

"Литературни търсения през 90-те години. Проблеми на постмодернизма" (2001)

Румяна Йовева - Философско-историческите романи на Емилиян Станев (1981)

Боян Ничев - “Съвременният български роман. Към история и теория на епичното” (1981)

Стоян Каролев – Неутолимият /Книга за Емилиян Станев/ (1982)

Чавдар Добрев - Забранените плодове на познанието. Емилиян Станев (1982)

Енчо Мутафов - Промяна в сетивата (1983)

Кръстьо Куюмджиев - Димитър Димов (1987)

Стоян Илиев - Иваило Петров и неговите герои (1990)

Светлозар Игов

“Поезията на Николай Кънчев” (1990)

„Поезията на Иван Цанев: Четири статии“ (2001)

Росица Димчева - Скокове във времето. Иван Радоев – духовен опит, творчество (1994)

Иван Станков

“Смърт не може да има. В лирическия свят на Борис Христов”, В. Търново (1996)

“На пътя на историята - творчеството на Димитър Талев.” В. Търново (2001)

Любка Пранджева - Бързият сън на митовете (1999)

Милена Кирова - Критика на прелома. Нови явления и посоки в българската литература от края на ХХ век (2002)

Валери Стефанов -"Българска литература XX век" (2003)

Инна Пелева - "Йордан Радичков. Дума, разказ и тъга" (2004)

Татяна Ичевска -"Романите на Димитър Димов" (2005)

Пламен Дойнов - "Българската поезия в края на ХХ век" (2007)

Ани Илков - Несъвършения гении (2009)

Симеон Янев - Атлас на българската литература 1969-1979

Симеон Янев, Петя Колева - Атлас на българската литература 1944-1968

Социалистическият реализъм - нови изследвания (2008)

Соцреалистически канон/алтернативен канон (2009)