КАТЕДРАТА ПО СЛАВЯНСКИ ЛИТЕРАТУРИ

И

ПОЛСКИЯТ ИНСТИТУТ В СОФИЯ

 

ИМАТ ЧЕСТТА ДА ВИ ПОКАНЯТ НА

представянето на

 

СЛАВЯНИТЕ

ОБЩЕСТВО, РЕЛИГИЯ, КУЛТУРА“

 

Юбилеен сборник,

посветен на 60-годишнината

на професор дфн ПАНАЙОТ КАРАГЬОЗОВ

 

bibl-filologfii3

  

 

Представянето ще се състои на 18 декември (вторник) от 17.30 ч. в Библиотека „Филологии"

на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.