УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 


aula5

Във връзка с подготовката на Общото събрание на СУ, което е насрочено на 17 ноември 2011 г., и с решението на ФС на ФСлФ от 04.10.2011 г. насрочвам избори за избор на членове на Общото събрание на СУ от квотата на ФСлФ както следва:


 

1. Събранието на хабилитираните преподаватели да се проведе на 11.10.2011 г. от 16 ч. в аудитория 160 на ФСлФ.


2. Събранието на нехабилитираните преподаватели да се проведе на 11.10.2011 г. от 16 ч. в аудитория 148 на ФСлФ.


Обявявам времето след 16 ч. на 11 октомври т.г. за присъствено, но неучебно.


С уважение

Проф. дфн Панайот Карагьозов,

Декан на ФСлФ