Ръководител: проф. д-р Гергана Дачева, стая 143, тел. 9308 248

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Проф. дфн Ангел Ангелов

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Съвременен български език (лексикология),

социолингвистика

 

Проф. д-р Йовка Тишева

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Съвременен български език (синтаксис), прагматика

 

Проф. д-р Гергана Дачева

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Съвременен български език (стилистика), история на българския книжовен език

Проф. д-р Петя Осенова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Съвременен български език (морфология, синтаксис)

 

 

Проф. д-р Владимир Жобов

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Съвременен български език (фонетика), диалектология

 

Проф. дфн. Красимира Алексова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Съвременен български език (морфология),

социолингвистика

Доц. д-р Марина Джонова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Съвременен български език (синтаксис, морфология), прагматика

 

Доц. д-р Надежда Михайлова-Сталянова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Съвременен български език (лексикология)

 

Доц. д-р Владислав Миланов

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Съвременен български език, история на българския книжовен език

 

Доц. д-р Стефка Фетваджиева

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Съвременен български език (лексикология)

 

Доц. д-р Атанас Атанасов

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Съвременен български език (синтаксис, морфология)

 

Гл. ас. д-р Ласка Ласкова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Съвременен български език (морфология)

 

 

Гл. ас. д-р Яна Сивилова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Съвременен български език (стилистика)

 

Гл. ас. д-р Биляна Радева

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Съвременен български език (морфология и синтаксис)

Гл. ас. д-р Катерина Войнова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Съвременен български език (лексикология, стилистика), езикова култура

Ас. Зорница Иванова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

фонетика и диалектология

Гл.ас. д-р Лилия Желева

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

лексикология и езикова култура

Полина Заркова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Филолог-специалист, каб. 139, тел. 9308 333