Ръководител: проф. д-р Андрей Бояджиев, каб. 144, тел. 9308 254

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Проф. дфн Татяна Славова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


старобългарски език

Проф. дфн Искра Христова-Шомова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


старобългарски език

Проф. дфн Анна-Мария Тотоманова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


историческа граматика на българския език

Проф. д-р Маргарет Димитрова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

старобългарски език

Проф. д-р Андрей Бояджиев

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 старобългарски език

Доц. д-р Майя Йонова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


старобългарска литература

Доц. д-р Диана Атанасова-Пенчева

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

старобългарска литература

 

Доц. д-р Петко Петков

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

старобългарски език

 

Доц. д-р Анета Димитрова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 старобългарски език, историческа граматика на българския език

 

Доц. д-р Венета Савова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

старобългарска литература

 

Гл. ас. д-р Димитър Пеев

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


старобългарски език

Гл.ас. д-р Гергана Ганева

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

история на българския език

Гл. ас. Камелия Генкова

Христова-Йорданова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

старобългарски език

Йоанна Нейкова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


каб. 144., тел. 9308 254

 филолог-специалист