Форуми, организирани от катедрата

 

Научен семинар „Преводна рецепция на руската литература в България (ХХІ век)” - 2.06. 2015 г. Семинарът е организиран от Катедрата по руска литература по проект № 45/03.04.2015 г. на ФСлФ и е с участието на магистрите от програма „Руска литература. Култура. Художествен превод”.

 

seminar russian

 

        2015-2                          2015-1

 

 

Международна научна конференция ,,Класика и канон в руската литература. Чуждият поглед” (9-10 ноември 2012).

 

Конференцията е организирана от Катедрата по руска литература благодарение на ФНИ на СУ „Св. Климент Охридски” по проект № 136/09.05.2012 на ФСлФ и със съдействието на Руския културно-информационен център (София).

 

plakat konferencia

 

 
 

 

plakat kanon uniМеждународна научна конференция ,,Класика и канон в руската литература. Университетският поглед” (15-16 ноември 2013).

 

 

Конференцията е организирана от Катедрата по руска литература благодарение на ФНИ на СУ „Св. Климент Охридски”

по проект № 103/09.04.2013 г. на ФСлФ и със съдействието на Руския културно-информационен център (София).

 

 

 

 

 

 

 

Международна научна конференция ,,Класика и канон в руската литература. Юбилеят”.plakat konfer 2014

(6-8 ноември 2014 г.)

 

Конференцията е организирана от Катедрата по руска литература благодарение на ФНИ на СУ „Св. Климент Охридски” по проект № 170/08.05.2014 г.  на ФСлФ и е посветена на 200 години от рождението на М. Ю. Лермонтов, 110 години от смъртта на А. П. Чехов и 135 години от рождението на проф. П. М. Бицили