Галерия

 


Събития 2013 г.

 

Събития 2014 г.

 

 

Тържествено заседание на конференцията Класика и канон в руската литература. Чуждият поглед”, посветено на 70-годишнината на проф. дфн Петко Троев, 9 ноември 2012 г.

 

 

turj1               turj2
                                             
           turj3
                                              

 

 

Международна научна конференция „Класика и канон в руската литература. Чуждият поглед” (9-10 ноември 2012), организирана благодарение на ФНИ на СУ „Св. Климент Охридски” по проект № 136/09.05.2012 на ФСлФ и със съдействието на Руския културно-информационен център (София).

  

 

9d               10d                                                         11d

 

 

 
12d               13d                                                         14d


 

15d               16d