ПРОГРАМА

по

Власт, обществено мнение, литература

 

Форма на обучение: редовна

Хорариум: 45 ч. (30 ч. лекции + 15 ч. упражнения); кредити: 1

Вид дисциплина: задължителна

 

Лектори: доц. д-р Ангелина Вачева, гл.ас. Пролет Паунова-Димитрова (Катедра по руска литература, ФСлФ)

 

Анотация

 

Дисциплината цели да представи механизмите на формиране на общественото мнение в Русия и артикулацията им в руската литература (края на XVIII – ХХ век). Изследват се инструментариумът на официалната власт при оказване на идеологическо въздействие, както и изборите на опозиционно настроената част от руската интелигенция. Обект на внимание е властовото моделиране на културата. Разглеждат се литературно-обществени дискусии, представя се рецепцията на различни произведения и позицията на влиятелни литературни списания през ХІХ век. Проследяват се етапите в историята на руската култура от ХХ век: утопията за пролетарска култура, тоталитарният модел, дисидентството и т.н., както и употребите от страна на властта на популярните жанрове (кино, живопис, плакат, телевизионни филми и сериали, популярни публицистични предавания).