Ръководител: доц. д-р Цветанка Аврамова, стая 154, тел. 9308 310

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Доц. д-р Величко Панайотов

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

теоретичен курс по съвременен словашки език, практически словашки език, историческа граматика на словашкия език

Доц. д-р Димка Сааведра

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

теоретичен курс по съвременен сръбски и хърватски език, практически сърбски и хърватски език

Доц. д-р Албена Стаменова-Сеизова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

практически украински език

Доц. д-р Цветанка Аврамова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

практически чешки език, лексикология, синтаксис и стилистика на чешкия език

Доц. д-р Диляна Денчева

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

практически полски език, практика на превода, стилистика

Доц. д-р Стилиян Стойчев

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

практически чешки език, съвременен славянски език - фонетика и фонология, морфология

 Гл.ас. д-р Емилия Македонска

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

практически чешки език, история на чешкия книжовен език

Гл.ас. д-р Росица Стефчева

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

практически сръбски и хърватски език, съвременен славянски език - синтаксис, прагматика

Доц. д-р Радост Железарова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

практически чешки език, теория на превода

Гл. ас. д-р Мая Радичева

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

сравнителна граматика на славянските езици, практически чешки език

Гл. ас. д-р Райна Камберова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 практически украински език, прагматика

 

 Гл. ас. д-р Витка Делева

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 практически полски език

 

 Гл. ас. д-р Мартин Стефанов

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

практически сръбски и хърватски език, историческа граматика на сръбския и хърватски език

Гл. ас. д-р Жана Станчева

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

практически полски език, съвременен славянски език - словообразуване, лексикология на полския език

 

Гл. ас. д-р Павлина Мартинова-Иванова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

практически украински език, съвременен украински език (теоретичен курс), историческа граматика на украинския език

Гл.ас. д-р Диана Иванова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

практически словашки език

Ас. Евгения Митева

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

практически словашки език

Надя Радованова

инспектор учебна дейност
каб. 158, тел. 9308 371

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Хонорувани преподаватели:

Проф. дфн Найда Иванова - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Проф. дфн Маргарита Младенова - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Проф. д-р Валентин Гешев - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Татяна Дункова - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Сайт на специалността Словашка филология

 

БЪЛГАРСКА ВИРТУАЛНА УКРАИНИСТИКА

http://www.bgukrainistika.com/bg/i/?plName=home